Herfst kajaktocht op de Rur in de Eifel, © Johannes Höhn

Gou­den herfst­mo­men­ten


Wan­de­len, herfst­mark­ten, oogst­tijd

Herfst er­va­rin­gen

Ge­nie­ten van de bui­ten­lucht, ont­span­nen in war­me kuur­oor­den of slen­te­ren over boe­ren­mark­ten - in on­ze tips voor de herfst vind je heel bij­zon­de­re idee­ën voor unie­ke mo­men­ten in Noor­drijn-West­fa­len.

Neyetalsperre, © Lukas Zecher

Wan­del­toch­ten voor herfst­da­gen

Kleur­rij­ke bos­sen en glan­zen­de vruch­ten, maar ook de laat­ste war­me zon­ne­stra­len ma­ken van wan­de­len in de herfst een bij­zon­de­re er­va­ring. Ont­dek hier on­ze herfst­wan­de­laan­bie­din­gen voor je vol­gen­de va­kan­tie in NRW!
Details

Tecklenburg Teutoburgerwoud, © Tourismus NRW e.V., Hannah Förster

Be­le­ve­nis oogst

In de la­te zo­mer be­gint in NRW de oogst­tijd voor re­gi­o­na­le lek­ker­nij­en – en loopt ver­der tot in de herfst. In de wijn­ber­gen, on­der ap­pel­bo­men of in de berg­hei­de kan men lek­ker­nij­en proe­ven. Want in de ver­se lucht smaakt de oogst bij­zon­der lek­ker.
Details

Pompoenen Krewelshof, © Tourismus NRW e.V.

Herf­ste­lij­ke mark­ten

Im­po­san­te kas­te­len, idyl­li­sche par­ken en tui­nen en prach­ti­ge ou­de stad­jes - de herfst toont NRW van zijn mooi­ste kant.
Details