Burg Vischering, © Tourismus NRW e.V.

Kas­te­len en burch­ten

Een kijk­je in het ver­le­den met een sprook­jes­ach­ti­ge cou­lis­se

Over­al in het cul­tuur­land ver­tel­len in­druk­wek­ken­de kas­te­len en voor­na­me burch­ten span­nen­de ver­ha­len uit ver­schil­len­de tijd­per­ken. Met hun En­gel­se land­schaps­tui­nen, ba­rok­ke par­ken, mu­sea en kunst­in­stel­lin­gen zijn het fan­tas­ti­sche ex­cur­sie­doel­ein­den voor een week­end­je weg. Bo­ven­dien bie­den in­druk­wek­ken­de ge­bou­wen de per­fec­te cou­lis­se voor brui­lof­ten en eve­ne­men­ten. Ont­dek hier de meest be­zoch­te en meest in­druk­wek­ken­de kas­te­len en burch­ten in het cul­tuur­land op de ge­bie­den van 'ar­chi­tec­to­ni­sche mees­ter­wer­ken', 're­si­den­ties met een gro­te ge­schie­de­nis' en 'rijk ge­scha­keer­de be­le­ve­nis­plek­ken'.

Waterburcht Nordkirchen, uitzicht vanuit de tuin, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Ar­chi­tec­to­ni­sche hoog­stand­jes

lees meer
Kasteel Corvey in Höxter, vooraanzicht, © Tourismus NRW e.V.

Re­si­den­ties met een gro­te ge­schie­de­nis

lees meer
Kasteel Drachenburg in Königswinter, luchtfoto, © Tourismus NRW e.V.

Rijk ge­scha­keer­de be­le­ve­nis­plek­ken

lees meer