Burg Altena, Luftansicht, © Tourismus NRW e.V.

Kas­te­len en burch­ten


Een kijk­je in het ver­le­den met een sprook­jes­ach­ti­ge cou­lis­se

Overal in het cultuurland vertellen indrukwekkende kastelen en voorname burchten spannende verhalen uit verschillende tijdperken. Met hun Engelse landschapstuinen, barokke parken, musea en kunstinstellingen zijn het fantastische excursiedoeleinden voor een weekendje weg. Bovendien bieden indrukwekkende gebouwen de perfecte coulisse voor bruiloften en evenementen. Ontdek hier de meest bezochte en meest indrukwekkende kastelen en burchten in het cultuurland op de gebieden van 'architectonische meesterwerken', 'residenties met een grote geschiedenis' en 'rijk geschakeerde belevenisplekken'.

Wij verzoeken je voor een bezoek van de locatie op de websites van de respectievelijke huizen en organisatoren te kijken, om te zien of er wijzigingen zijn in de data en openingstijden. Hier vind je meestal ook informatie over de geldende gedragsregels, toegang en de hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Will je tij­dens je vol­gen­de va­kan­tie een kas­teel be­zoe­ken?

Laat je dan in­spi­re­ren door ons reis­aan­bod