Panorama van Keulen met kathedraal, Rijn en Rijn schepen, © Johannes Höhn

Mooi wel Keu­len!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Street art Köln, © Johannes Höhn, artiest Ammar Abo Bakr (Luxor, EGY) & Robin von Gestern (Köln, DEU), CityLeaks 2015

Van­af de an­de­re kant van de Rijn


Keu­len; soms vro­lijk ge­kleurd en soms he­le­maal groen

Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.

Het is nog vroeg. Er trekken een paar wolken over de stad. Langs de oevers van de Rijn liggen excursieboten voor anker en wachten op passagiers. Er zijn ook nog niet veel mensen onderweg op de 'Domplatte'. Dus nog snel even een selfie maken van de Dom en gelijk verder naar de volgende fotospot. Verder naar de andere, de rechte Rijnzijde, die door de inwoners van Keulen liefdevol 'Schäl Sick', dus verkeerde kant, wordt genoemd. Van hieruit lijkt de Dom maar klein. Omringd door tal van andere bezienswaardigheden van de stad. De

musea en kerken, architectonische highlights en gigantische bouwwerken. En ervoor de Rijn met de stalen Deutzer Brücke en de brede promenades langs de oevers. Een prentje.

Maar Keulen kan ook heel anders. Want eenmaal aangekomen aan de andere kant, bevind je je plotseling in een van de trendy Street-Art wijken. Hier is beton ook kleurrijk. Want graffiti-kunstenaars hebben de lang onderschatte wijk Mülheim ontdekt en hele straten veranderd in vrolijk gekleurde kunstwerken. De ene keer kijkt een dame met Aziatische trekjes een beetje treurig neer op de voorbijgangers. En een paar straten verder zie je een afbeelding van een slapende man, die je absoluut niet wilt wekken. Soms zijn het ook alleen maar kleine stickers of teksten. Maar er komen bijna dagelijks nieuwe bij. Wat vandaag nog grijs is, kan morgen al een klein kunstwerk zijn.

Uitzicht op de Rijn bij Keulen, © Johannes Höhn

Op nieu­we pa­den


Wan­de­len door de me­tro­pool

Stedelijke oases van rust, © Tourismus NRW e.V.

Bijna overal in de stad bruist het van de creativiteit. Want het leven wordt geleefd in de 'Veedeln', de afzonderlijke wijken van de stad. Hier kent iedereen elkaar. Hier ontmoet iedereen elkaar in bars en cafés of in het 'Brauhaus', waar het er ruig maar hartelijk aan toe gaat. In de zomer zijn de mensen uit Keulen in de natuur te vinden. En natuurlijk langs het water. Wandelpaden lopen dwars door de groene stadsrand van Keulen. Ze lopen voorbij langs meerlandschappen in het noorden, door het Königsforst en de Wahner Heide evenals de mooie uiterwaarden van de Rijn in het zuiden. Hier beginnen pensionado's en studenten, gezinnen en toeristen een gesprekje met elkaar en geven elkaar tips voor uitstapjes langs het water of een fietstocht door de groende gordel, die zich rondom de Rijn-metropool vlijt.

In de heerlijke natuur kun je ontspannen wandelen, joggen of fietsen langs het kanaal. En zelfs midden in de stad liggen er achter de hoge muren natuurlijke oasen van rust.

En als 's avonds op een gegeven moment de schemering optreedt en iedereen langs de oevers van de Rijn samen een verdiend Kölsch na het werk genieten en bij de zonsondergang een praatje met elkaar maken, heeft waarschijnlijk iedereen niet alleen een foto als souvenir. En dan bedoelen we niet het selfie van de Dom.

In­si­der­tips

De Dom van Keu­len is na­tuur­lijk hét hoog­te­punt. Maar Keu­len is voor­al ook kleur­rijk, veel­zij­dig en de per­fec­te stad voor on­ver­ge­te­lij­ke uur­tjes aan het wa­ter.

Kölnpfad in de schemering, © Johannes Höhn

KÖ­L­NPFAD

Op groe­ne pa­den door de gro­te stad. Wan­de­lin­gen door het bos en de ui­ter­waar­den van de Rijn. Ge­woon even weg uit de le­ven­di­ge om­ge­ving en ge­nie­ten van de na­tuur. Zelfs de oer­in­wo­ners van Keu­len ont­dek­ken tij­dens een wan­de­ling op het Kö­l­npfad nog heel nieu­we zij­den van hun stad. Door de idyl­li­sche park­land­schap­pen en bos­sen loopt de eer­ste van elk etap­pes in het zui­den van Keu­len. Hier kun je na het 'ge­da­ne werk' uit­ste­kend ont­span­nen langs de ui­ter­waar­den van de Rijn. Hier­bij heb je de Dom na­tuur­lijk al­tijd in het oog.
Details

Street Art Köln, © Johannes Höhn, artiest Mista Sed (Augsburg, DEU), Wuffelpuffelz, 2016

Street-Art

Gis­te­ren nog grijs, van­daag al vro­lijk ge­kleurd. Street-Art wan­de­ling aan de rech­ter­kant van de Rijn. Wat Eh­ren­feld en Nip­pes kun­nen, kun­nen ze in Keu­len-Mül­heim al­lang. Sinds het Ci­ty­Leaks fes­ti­val is de wijk aan de rech­ter­kant van de Rijn de nieu­we hot­s­pot voor Street-Art. In­ter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars heb­ben tries­te be­ton­wan­den ver­an­derd in vro­lijk ge­kleur­de kunst­wer­ken. He­le ge­vels wer­den voor­zien van af­beel­din­gen in groot for­maat. En on­der de brug zijn er pas­te-up ga­le­rij­en met klei­ne en gro­te op­ge­plak­te kunst­wer­ken te vin­den. Ge­woon je ogen goed open hou­den.
Details

Close-up in Fort X rozentuin in Keulen, © Johannes Höhn

Ro­zen­tuin in Fort X

Ach­ter dik­ke mu­ren. De ma­gie van de ro­zen­tuin. Het ge­heel is al een wan­de­ling langs de ves­tings­ring bij de Neus­ser Wall in het Ag­nes­vier­tel waard. Groe­ne wei­den en oer­ou­de bo­men mid­den in de stad. Maar pas een kijk­je ach­ter de dik­ke mu­ren van Fort X. Wow! 40 ver­schil­len­de ro­zen­soor­ten ver­an­de­ren de voor­ma­li­ge ves­ting tot in de la­te herfst in een ech­te bloe­men­zee. En hoe heer­lijk dat ruikt.
Details

Eenden op het Rautenstrauch-kanaal in Keulen, © Johannes Höhn

Rau­ten­s­trauch-ka­naal

Klei­ne vluch­ten uit de stad. Een uit­stap­je di­rect voor de huis­deur. De zwa­nen en een­den zwem­men er ge­moe­de­lijk hun rond­jes. Stu­den­ten van de na­bij ge­le­gen uni­ver­si­teit zit­ten langs de oe­vers en le­ren. Kop­pel­tjes slen­te­ren hand in hand door de laan van wil­de kas­tan­je­bo­men en la­ten zich niet sto­ren door de jog­gers en fiet­sers. Tij­dens he­te zo­mer­se da­gen zijn de stads­be­wo­ners te vin­den langs het Rau­then­s­trauch-ka­naal in de wijk Lin­dent­hal. Geen won­der, het ligt per slot van re­ke­ning di­rect voor de huis­deur.
Details

Columba Museum met uitzicht op de kathedraal in Keulen, © Johannes Höhn

Mu­se­um Ko­lum­ba

Met oog voor de­tail. Een sel­fie voor het mu­se­um. Na­tuur­lijk, de ver­plich­te fo­to van de Dom mag niet ont­bre­ken. Maar dat kan ei­gen­lijk ie­der­een. Wie ook op zoek is naar bui­ten­ge­wo­ne fo­to­mo­tie­ven, vindt de­ze er­gens an­ders. Het niet ver weg van de Dom ge­le­gen Mu­se­um Ko­lum­ba, ont­wor­pen door de Zwit­ser­se ar­chi­tect Pe­ter Zum­thor, is een ech­te blik­van­ger. Op het eer­ste oog vier­kant, prak­tisch, goed, kun je bij een nauw­keu­ri­ge­re blik veel de­tails ont­dek­ken. En dan heb je ook al op de ont­span­ner ge­drukt.
Details

Boothuis Alte Liebe langs het Keulenpad in Keulen, © Johannes Höhn

Ga wel door!

Street Art Düsseldorf, © Johannes Höhn, artiest Majo Brothers, Ben Mathis, Föns

In de jun­gle van de gro­te stad

lees meer
Steenarend in het roofvogelstation Hellenthal, © Johannes Höhn

Bos en wa­ter

lees meer
Buitenaanzicht van kasteel Paffendorf met gracht in Bergheim, © Johannes Höhn

Voort­du­rend ver­an­de­ren­de scè­nes

lees meer