Winkelen Brunnenstraße Düsseldorf, © Johannes Höhn

Win­ke­len in NRW

Van shop­ping­cen­ter tot en met luxu­eu­ze win­kel­stra­ten

Noor­drijn-West­fa­len is een echt shop­ping-pa­ra­dijs. Je vindt hier luxu­eu­ze win­kel­stra­ten maar ook druk­ke voet­gan­gers­zo­nes, mo­der­ne pas­sa­ges, hip­pe buur­ten met klei­ne boe­tiek­jes en ech­te shop­ping-tem­pels.

De Kö­nigsal­lee

De Kö is meer dan een straat: Op de luxu­eu­ze win­kel­straat in Düs­sel­dorf vindt men na­men zo­als Guc­ci, Ar­ma­ni en Cha­nel.

lees meer

Keul­se Schil­der­gas­se

Win­ke­len, waar vroe­ger ooit de Ro­mei­nen ge­mar­cheerd zijn: De Schil­der­gas­se is niet al­leen de drukst be­zoch­te win­kel­straat van Duits­land, maar ook de op twee na oud­ste straat van Keu­len.

lees meer

De Lim­bec­ker Platz

Com­for­ta­bel win­ke­len in het Ruhr­ge­bied kun­nen sho­pa­ho­lics in de Lim­bec­ker Platz, mid­den in het cen­trum van de stad Es­sen.

lees meer

West­field Cen­tro Ober­hau­sen

Vrije­tijds­pa­ra­dijs West­field Cen­tro: Op het voor­ma­li­ge ter­rein van de Gu­te­hof­f­nungs­h­üt­te be­vindt zich te­gen­woor­dig het groot­ste win­kel­cen­trum van Eu­ro­pa, een aqua­ri­um en nog veel meer.

lees meer

Hip en ur­baan win­ke­len in Noor­drijn-West­fa­len

Over­al in Noor­drijn-West­fa­len ont­staan nieu­we leef-, ruim­te- en stad­con­cep­ten, die tren­dy scè­ne­plek­ken en niet ont­dek­te ur­ba­ne leef­ruim­tes in scè­ne bren­gen. Een over­zicht van wij­ken, waar­in ga­le­rij­en, off-spa­ces en de­sign­win­kels te vin­den zijn.

lees meer