©
Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler

UNES­CO-we­rel­derf­goed in NRW


Noor­drijn-West­fa­lens be­lang­rijk­ste cul­tu­re­le mo­nu­men­ten

De Dom van Keulen, de Dom van Aken, de kastelen Augustusburg en Falkenlust in Brühl en de Zeche Zollverein in Essen zijn de belangrijkste culturele monumenten uit het verleden in Noordrijn-Westfalen. Sinds 2014 mag ook Schloss Corvey deze titel dragen.

Keizers en keurvorsten, priesters en grote industriëlen hebben hun sporen achtergelaten in Noordrijn-Westfalen. Vijf van hun prachtige gebouwen staan inmiddels op de Unesco Werelderfgoedlijst: indrukwekkende kerken, luisterrijke kastelen, een machtige oude benedictijnse abdij en de mooiste mijn ter wereld behoren tot de indrukwekkende geschiedenis uit vervlogen tijden.

Dom van Aken

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in Duits­land

Als eer­ste Duit­se cul­tu­reel erf­goed werd de dom in 1978 uit­ge­roe­pen tot Unes­co-we­rel­derf­goed. Zijn ge­schie­de­nis be­gint bij kei­zer Ka­rel de Gro­te.

lees meer

Dom van Keu­len

De meest fa­vo­rie­te be­ziens­waar­dig­heid in Duits­land

De Dom is niet al­leen het al van ver­re zicht­ba­re her­ken­nings­te­ken van Keu­len, maar ook de meest fa­vo­rie­te be­ziens­waar­dig­heid van Duits­land. Een high­light vormt een tocht over zijn da­ken.

lees meer

Slot Au­gus­tus­burg en slot Fal­ken­lust in Brühl

Ba­rok­ke bouw­wer­ken met een voor­beel­dig ka­rak­ter

De ba­rok­ke pronk van de kas­te­len in Brühl houdt be­zoe­kers in adem. Wie in het trap­pen­huis staat be­grijpt, waar­om an­de­re vor­sten­hui­zen ooit ja­loers op Brühl wa­ren. Te­gen­woor­dig zijn de ge­bou­wen sa­men met de tui­nen en par­ken op­ge­no­men op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

lees meer

Unes­co-we­rel­derf­goed Cor­vey Höx­ter

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in West­fa­len

Sinds 2014 heeft ook West­fa­len zijn eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed: De voor­ma­li­ge be­ne­dic­tij­nen­ab­dij Cor­vey met de ge­lijk­na­mi­ge ver­ga­ne kloos­ter­stad mag de­ze ti­tel met trots dra­gen.

lees meer

Ze­che Zol­l­ve­rein

Van de plaats waar ge­zwoegd werd tot Unes­co-we­rel­derf­goed

Vroe­ger werd hier ge­zwoegd, van­daag de dag biedt Zol­l­ve­rein in­du­stri­ë­le cul­tuur van een hoog ni­veau: Kunst, con­cer­ten, fes­ti­vals en spor­tie­ve mo­ge­lijk­he­den in een in­druk­wek­ken­de om­ge­ving.

lees meer

360°-unes­co-pa­no­ra­mas

Welterbe Panorama Aachener Dom, © André Menne, Peter Wieler
©

Dom van Aken

Innenansicht Kölner Dom, © André Menne, Peter Wieler
©

Dom van Keu­len

Schloss Corvey Aussensicht, © André Menne, Peter Wieler
©

Cor­vey

Blick aus dem Audienzsaal Schloss Augustusburg, © André Menne, Peter Wieler
©

Kas­teel Brühl

Zeche Zollverein Aussenansicht, © André Menne, Peter Wieler
©

Ze­che Zol­l­ve­rein