©
Die Kunsthalle bei den Bielefelder Nachtansichten in Bielefeld im Teutoburger Wald., © Bielefeld Marketing

Cul­tu­re­le eve­ne­men­ten in NRW


Span­nend spek­ta­kel met adem­be­ne­men­de cou­lis­sen

Als de me­tro­pool Ruhr voor de Nacht van de In­du­stri­ë­le cul­tuur een ex­tra dienst draait, als in het Kur­park Bad Oeyn­hau­sen vro­lijk ge­kleur­de lamp­jes op het rim­te van de mu­ziek bran­den of in het Ne­der­rijn­se Gel­dern de we­reld­wijd groot­ste wan­del­pad-ga­le­rie ont­staat; dan be­leef je de on­ver­ge­te­lij­ke mo­men­ten in jouw Noor­drijn-West­fa­len

Extraschicht Henrichshütte, © Ruhr Tourismus, Kreklau

Ex­tra­schicht

|Ju­ni| Be­leef de cul­tuur­nacht die zijn weer­ga niet kent: 500 eve­ne­men­ten op 50 lo­ca­ties in 20 ver­schil­len­de ste­den ma­ken van het Ruhr­ge­bied een unie­ke cul­tu­re­le me­tro­pool

lees meer
Ausblick auf den Rhein, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler

Rhein in Flam­men

|Mei| Vuur­werk­spek­ta­kel op en langs het wa­ter: Tus­sen Bonn en Linz viert de Rijn een vro­lijk ge­kleurd feest

lees meer
Die Kunsthalle bei den Bielefelder Nachtansichten in Bielefeld im Teutoburger Wald., © Bielefeld Marketing

Bie­le­fel­der Nach­tan­sich­ten

|April| Cul­tu­re­le in­stel­lin­gen slui­ten an­ders te vroeg? Dan is de lan­ge nacht van de mu­sea, ga­le­rie­ën en ker­ken in Bie­le­feld een ech­te must. Bij de Nach­tan­sich­ten kan men ge­nie­ten van een pro­gram­ma tot na mid­der­nacht

lees meer
Ruhrfestspiele Recklinghausen, © Ruhrfestspiele Recklinghausen

Ruhr­fest­spie­le in Rec­kling­hau­sen

Ster­ren van film en te­le­vi­sie, in­ter­na­ti­o­naal pro­gram­ma van klas­siek tot pro­vo­ca­tief: Het oud­ste The­a­ter­fes­ti­val in Eu­ro­pa is een pu­blieks­lie­ve­ling in het Ruhr­ge­bied.

lees meer
Rotes Klavier mit Aussicht auf die Landschaft, © Klavier Festival Ruhr Art des Hauses

Het Kla­vier­fes­ti­val Ruhr

Hier wis­se­len de ster­ren zich on­der­ling af: Het Kla­vier­fes­ti­val Ruhr heeft zich ont­wik­keld tot het groot­ste pi­a­no­fes­ti­val ter we­reld.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen

Ont­dek meer eve­ne­men­ten in NRW

Dom, Rhein und Hohenzollernbrücke im Schein der Kölner Lichter, © Dieter Jacobi / Köln Tourismus
©

“Kö­l­ner Lich­ter”

Aufführung von japanischen Kindern, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH
©

Ja­pan Tag in Düs­sel­dorf

Karusselfahrt im Dunkeln, © Tourismus & Congress GmbH Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler
©

Pützchens Markt in Bonn

Haaner Kirmes am Abend, © guentherweber.gmxhome.de
©

Haan­er ker­mis