©
De kunstgalerie aan de Bielefelder Nachtansichten in Bielefeld in het Teutoburger Woud., © Bielefeld Marketing

Cul­tu­re­le eve­ne­men­ten in NRW

Span­nend spek­ta­kel met adem­be­ne­men­de cou­lis­sen

Als de me­tro­pool Ruhr voor de Nacht van de In­du­stri­ë­le cul­tuur een ex­tra dienst draait, als in het Kur­park Bad Oeyn­hau­sen vro­lijk ge­kleur­de lamp­jes op het rim­te van de mu­ziek bran­den of in het Ne­der­rijn­se Gel­dern de we­reld­wijd groot­ste wan­del­pad-ga­le­rie ont­staat; dan be­leef je de on­ver­ge­te­lij­ke mo­men­ten in jouw Noor­drijn-West­fa­len

Ex­tra­schicht

|Ju­ni| Be­leef de cul­tuur­nacht die zijn weer­ga niet kent: 500 eve­ne­men­ten op 50 lo­ca­ties in 20 ver­schil­len­de ste­den ma­ken van het Ruhr­ge­bied een unie­ke cul­tu­re­le me­tro­pool

lees meer

Rhein in Flam­men

|Mei| Vuur­werk­spek­ta­kel op en langs het wa­ter: Tus­sen Bonn en Linz viert de Rijn een vro­lijk ge­kleurd feest

lees meer

Ruhr­fest­spie­le in Rec­kling­hau­sen

Ster­ren van film en te­le­vi­sie, in­ter­na­ti­o­naal pro­gram­ma van klas­siek tot pro­vo­ca­tief: Het oud­ste The­a­ter­fes­ti­val in Eu­ro­pa is een pu­blieks­lie­ve­ling in het Ruhr­ge­bied.

lees meer

Ont­dek meer eve­ne­men­ten in NRW