©
Bielefelder Nachtansichten Publikum, © Bielefeld Marketing

Eve­ne­men­ten in NRW

Jouw ple­zier

Uit­bun­dig car­na­val in Keu­len, tren­dy open air-fes­ti­vals in het Ruhr­ge­bied, we­reld­klas­se win­ter­sport in Win­ter­berg of ro­man­ti­sche Kerst­markt in Aken; er­gens in Noor­drijn-West­fa­len is al­tijd wat te doen. En het bes­te: Je kunt Noor­drijn-West­fa­len steeds weer op een an­de­re ma­nier be­le­ven. Ons jaar­over­zicht zet al­le eve­ne­men­ten voor je op een rij­tje. Ont­dek het zelf: Wat is jouw ple­zier in Noor­drijn-West­fa­len?

Ont­dek meer Top-Eve­ne­men­ten in Noor­drijn-West­fa­len