Zeltstadt KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro! Siegen-Wittgenstein

Fes­ti­vals in NRW

Mu­ziek, the­a­ter en li­te­ra­tuur

Er is al­tijd wat te be­le­ven in Noor­drijn-West­fa­len. Elk jaar vin­den hier meer dan 200 fes­ti­vals plaats. Scroll door de high­lights in de eve­ne­men­ten­ka­len­der.

Art Co­log­ne

Be­kij­ken, ge­nie­ten, be­won­de­ren, ko­pen: De kunst­beurs ART CO­LOG­NE is een jaar­lijks ver­plich­te ge­le­gen­heid voor in­ter­na­ti­o­na­le kunst­lief­heb­bers ,ver­za­me­laars en ga­le­ris­ten.

lees meer

De Lit.Co­log­ne in Keu­len

Ie­der jaar in de len­te ont­moet op de Lit.Co­log­ne in Keu­len de who is who van de mo­der­ne li­te­ra­tuur. Ook voor kin­de­ren is er een ge­va­ri­eerd pro­gram­ma.

lees meer

Ruhr­fest­spie­le in Rec­kling­hau­sen

Ster­ren van film en te­le­vi­sie, in­ter­na­ti­o­naal pro­gram­ma van klas­siek tot pro­vo­ca­tief: Het oud­ste The­a­ter­fes­ti­val in Eu­ro­pa is een pu­blieks­lie­ve­ling in het Ruhr­ge­bied.

lees meer

Ruhr­t­ri­en­na­le

Zo moe­dig en on­con­ven­ti­o­neel als het Ruhr­ge­bied zelf: De Ruhr­t­ri­en­na­le be­speelt büh­nes van de in­du­stri­ë­le cul­tuur met een di­vers kunst­zin­nig pro­gram­ma.

lees meer

Google Maps wordt hier weergegeven. Als Google Maps wordt geaccepteerd, worden de gegevens doorgestuurd naar Google Maps.

Accepteer Google Maps