©
Zeltstadt KulturPur in Hilchenbach-Lützel, © KulturBüro! Siegen-Wittgenstein

Fes­ti­vals in NRW


Mu­ziek, the­a­ter en li­te­ra­tuur

Eingang zur Art Cologne, © Koelnmesse GmbH

Art Co­log­ne

Be­kij­ken, ge­nie­ten, be­won­de­ren, ko­pen: De kunst­beurs ART CO­LOG­NE is een jaar­lijks ver­plich­te ge­le­gen­heid voor in­ter­na­ti­o­na­le kunst­lief­heb­bers ,ver­za­me­laars en ga­le­ris­ten.

lees meer
Rotes Klavier mit Aussicht auf die Landschaft, © Klavier Festival Ruhr Art des Hauses

Het Kla­vier­fes­ti­val Ruhr

Hier wis­se­len de ster­ren zich on­der­ling af: Het Kla­vier­fes­ti­val Ruhr heeft zich ont­wik­keld tot het groot­ste pi­a­no­fes­ti­val ter we­reld.

lees meer
Ruhrfestspiele Recklinghausen, © Ruhrfestspiele Recklinghausen

Ruhr­fest­spie­le in Rec­kling­hau­sen

Ster­ren van film en te­le­vi­sie, in­ter­na­ti­o­naal pro­gram­ma van klas­siek tot pro­vo­ca­tief: Het oud­ste The­a­ter­fes­ti­val in Eu­ro­pa is een pu­blieks­lie­ve­ling in het Ruhr­ge­bied.

lees meer