Zwei Dau er aus stel lun gen und re gel mä ßi ge Son der schauen ge ben im LWL-Museum für Naturkunde Ein bli cke in die Tier- und Pflan zen welt, © LWL, Oblonczyk

LWL-Mu­se­um für Na­tur­kun­de in Mün­ster

Mün­ster

Twee vas­te ten­toon­stel­lin­gen en re­gel­ma­ti­ge spe­ci­a­le ten­toon­stel­lin­gen bie­den een kijk­je in de flo­ra en fau­na. In­druk­wek­ken­de ske­let­ten, mo­del­len en pre­pa­ra­ten staan klaar. Het pla­ne­ta­ri­um heeft shows voor ster­ren­kij­kers en fans van uni­ver­sum in de aan­bie­ding.

In het LWL-Museum für Naturkunde staan bezoekers oog in oog met de Tyrannosaurus Rex, kunnen ze een versteend dinosauriër-ei aanraken en kijken ze over de schouder van kleine roof-dinosauriërs. Op 850 vierkante meter oppervlak wachten tal van vreemde levensvormen erop, nauwkeurig te worden bekeken en ontdekt. Sommige objecten weten te verbazen, anderen verbluffen door hun liefdevolle vormgeving.

In de prehistorische vaste tentoonstelling blijven de bezoekers staan voor grote skeletten. Valt de mond open als ze de gedetailleerde modellen en echte fossielen van prehistorische dieren bewonderen. Iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis en amateurpaleontologen kunnen hun nieuwsgierigheid voeden bij de interactieve stations. Zo kunnen ze interessante educatieve films bekijken, voordat ze de zeldzame zwemsauriërs of botten van potvissen gaan bekijken.

En: Wat stond op het menu van een planteneter? Leefden bepaalde dinosauriërs altijd in kuddes? Vragen over de leef- en gedragswijzen van de voormalige aardebewoners worden snel beantwoord in de tentoonstellingshallen. Audio-opnamen en informatieve borden helpen, de stappen van de evolutie en fasen van aanpassing te begrijpen. Zonder problemen kunnen toekomstige onderzoekers van de prehistorie hier experts van de prehistorie worden.

De tweede vaste tentoonstelling 'Vom Kommen und Gehen. Westfälische Artenvielfalt im Wandel' (Over het komen en gaan. Westfaalse biodiversiteit gedurende de tijden) houdt zich bovendien bezig met de natuur die steeds weer veranderd. De tentoonstelling houdt zich net zo goed bezig met dieren die weer terug zijn gekomen naar de regio, als met de dieren die zijn uitgestorven of weggetrokken. Op 320 vierkante meter heeft het team van het museum meer dan 900 stukken geslaagd in scène gezet. Diorama's en mediastations nodigen uit, even te blijven hangen.

De inrichting biedt naast de beide vaste tentoonstellingen ook wisselende speciale tentoonstellingen zoals een show over de vormen van samenleven in de natuur. Deze speciale tentoonstellingen zijn regelrechte bezoekersmagneten, zoals het verleden heeft geleerd.  Zij zorgen ervoor dat het museum een van de meest bezochte musea van Westfalen is.

Bijzonder indrukwekkend is bovendien het in het museum geïntegreerde planetarium, wat sterrenreizigers regelmatig tijdens shows meeneemt naar het universum. Levende dieren daarentegen zijn te vinden in de nabij gelegen Allwetterzoo, die in de directe omgeving van het museum ligt.

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Zwei Dauerausstellungen und regelmäßige Sonderschauen geben im LWL-Museum für Naturkunde Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt, © LWL, Oblonczyk
LWL-Museum für Naturkunde, Riesenammonit, © LWL/Oblonczyk
LWL-Museum für Naturkunde, Westfalenausstellung, © LWL/Oblonczyk
LWL-Museum für Naturkunde, Gefülltes Planetarium, © LWL/Oblonczyk

Meer informatie

Nu ontdekken!

Prijzen

Volwassenen: vanaf € 30,00

Contact

Servicebüro LWL-Museum für Naturkunde
Sentruper Str. 285
48161 Münster

Heenreis

per Google Maps

Openingstijden

Dinsdag 09:00 - 18:00 uur
Woensdag 09:00 - 18:00 uur
Donderdag 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag 09:00 - 18:00 uur
Zondag 09:00 - 18:00 uur

Je hebt een aanvraag

Neem graag direct contact op met »Servicebüro LWL-Museum für Naturkunde«


Jouw contactgegevens

Ik heb kennis genomen van de gegevensbeschermingsverklaring van Tourismus NRW e.V. en ga ermee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens elektronisch worden verzameld en opgeslagen om contact met mij op te kunnen nemen.

Veiligheidsvraag *

Velden met een * zijn verplicht.