Zeche Zollern Dortmund, © Wheeliewanderlust.de

Bar­ri­è­re­vrije rei­sidee­ën voor Noor­drijn-West­fa­len

De re­gi­o's in Noor­drijn-West­fa­len in­for­me­ren over aan­bie­din­gen

Uit­stap­jes en be­le­ve­nis­sen zijn op tal van plek­ken mo­ge­lijk in Noor­drijn-West­fa­len. Maar wel­ke re­gi­o's, be­ziens­waar­dig­he­den en toe­ris­ti­sche high­lights in Noor­drijn-West­fa­len bie­den in­for­ma­tie over de bar­ri­è­re­vrij­heid? Hier vind je een over­zicht voor rei­sidee­ën van de re­gi­o's in Noor­drijn-West­fa­len, die sug­ges­ties bie­den voor de plan­ning van je vol­gen­de va­kan­tie.

Ruhr­ge­bied bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

De me­tro­pool Ruhr is bui­ten­ge­woon ge­va­ri­eerd: Va­ge stads­gren­zen en unie­ke in­du­stri­ë­le cul­tuur - waar vroe­ger ko­len wer­den ge­won­nen, be­vin­den zich te­gen­woor­dig vrije­tijds­mo­ge­lijk­he­den in groen bloei­en­de par­ken. Tal­rij­ke mu­sea en the­a­ters zijn plek­ken voor ie­der­een die ge­ïn­te­res­seerd is in cul­tuur.

lees meer

Rhein-Erft-Kreis en Keu­len: Bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

Ten­toon­stel­lin­gen, ca­ba­ret of the­a­ter - in de Rhein-Erft-Kreis kom­men fans van cul­tuur he­le­maal aan hun trek­ken. En wie ge­ïn­te­res­seerd is in ar­chi­tec­tuur, mag twee ge­bou­wen in de re­gio niet mis­sen: De Dom van Keu­len en Kas­teel Au­gus­tus­burg met Fal­ken­lust staan bei­de op de Unes­co-we­rel­derf­goed­lijst.

lees meer
Meer elementen laden

Een ogenblik a.u.b.

Meer lijstelementen worden geladen