Die Flamingos am Zwillbrocker Venn teilen sich ihren Lebensraum mit Kolonien von Lachmöwen, © Biologische Station Zwillbrock e. V.

Na­tuur-toch­ten om al­les op­nieuw te be­le­ven

Bloei­en­de hei­de­land­schap­pen, dich­te bos­sen en wil­de ui­ter­waar­den

Ga op op en ont­dek op vier na­tuur-toch­ten die­ren en land­schap­pen in Noor­drijn-West­fa­len. Je kunt fla­mingo's en Hoog­lan­ders ont­dek­ken in het Mün­ster­land, langs de Nie­der­r­hein naar be­vers zoe­ken, in het Teu­to­bur­ger­woud de wi­sen­ten in het maan­licht be­won­de­ren of in de Ei­fel in de voet­stap­pen van de wil­de kat­ten tre­den. Heb je al #zi­n­in­bui­ten?

Na­tuur Tocht 1: Mün­ster­land

De eer­ste na­tuur­tocht door Noor­drijn-West­fa­len loopt door het Mün­ster­land en maakt een om­me­tje naar het Sau­er­land. Je ont­moet er wil­de die­ren en zeld­za­me plan­ten.

lees meer

Na­tuur­tocht 2: Ruhr­ge­bied & Nie­der­r­hein

De twee­de na­tuur­tocht voert door de on­ge­rep­te na­tuur in het land­schaps­park Duis­burg-Nord en naar het UNES­CO-we­rel­derf­goed Ze­che Zol­l­ve­rein, naar de Ro­mein­se stad Co­lo­nia Ulpia Trai­a­na en door het na­tuur­park Maas-Schwalm-Net­te aan de Ne­der­rijn.

lees meer