Düsseldorf Rheinpanorama, © Tourismus NRW e.V.

Co­lo­fon

Uit­ge­ver en ver­ant­woor­de­lijk voor de in­houd

Kaart van NRW

Hier vindt u ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie over de uit­ge­ver, ge­ge­vens­be­scher­ming en aan­spra­ke­lijk­heid.

Uitgever en verantwoordelijk voor de inhoud (informatie volgens § 5 TMG):

Tourismus NRW e.V.
Völklinger Str. 4
40219 Düsseldorf, Germany
Telefoon: +49 211 91320-500
Fax: +49 211 91320-555
E-mail: info@nrw-tourismus.de
Internet: www.nrw-vakantie.nl

Gemachtigde vertegenwoordiger van de Raad van Bestuur:
Dr. Achim Schloemer

Directrice:
Dr. Heike Döll-König

Verantwoordelijke conf. § 18 lid 2 Medienstaatsvertrag:
Markus Delcuve, Völklinger Str. 4, D-40219 Düsseldorf

VAT ID:
Sales tax identification number according to Sect. 27 a of the Sales Tax Law:
DE205590926

Registerpost:
Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Düsseldorf
Verenigingsregisternummer: VR 10493

EU- geschillenbeslechting:
De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (OG) ter beschikking: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main
Ons e-mailadres vindt u in het impressum hierboven.

Geschillenbeslechting voor consumenten/universeel bemiddelingsorgaan:
Wij zijn niet bereid of verplicht om aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten deel te nemen.

Aansprakelijkheid voor inhoud:
Als dienstenaanbieder zijn wij in overeenstemming met § 7, par. 1 van de Duitse telecommunicatiewet verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina’s naar de algemene wetgeving. In overeenstemming met §§ 8 tot 10 van de Duitse telecommunicatiewet zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht om weergegeven of opgeslagen externe informatie te bewaken of, onder omstandigheden, te onderzoeken die naar een illegale handeling verwijzen. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met de algemene wetgeving blijft hiervan uitgezonderd. Een aansprakelijkheid in deze zin is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van de kennis van een specifieke inbreuk. Bij het bekend raken van overeenkomstige inbreuken zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links:
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden op wier inhoud wij geen invloed hebben.
Daarom kunnen wij voor deze externe inhouden ook niet aansprakelijk worden gehouden. Voor de inhouden van de gelinkte pagina’s is altijd de respectievelijke aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s worden op het moment van de koppeling op mogelijke wettelijke inbreuken gecontroleerd. Illegale inhouden waren op het moment van de koppeling niet gekend.
Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina’s is echter zonder concrete vermoedens van een inbreuk redelijkerwijs niet mogelijk. Bij het bekend worden van inbreuken zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht:
De door de sitebeheerder opgemaakte inhouden en werken op deze pagina’s zijn onderhevig aan het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, bewerking, distributie en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen een schriftelijke toestemming van de respectievelijke auteur of opsteller. Downloads en kopieën van deze site zijn uitsluitend toegestaan voor privaat, niet-commercieel gebruik. Voor zoverre de inhouden op deze site niet door de exploitant werden opgemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder worden inhouden van derden als zulks gemarkeerd. Als u echter toch weet hebt van een schending van het auteursrecht, vragen wij u om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij het bekend worden van inbreuken zullen wij dergelijke inhouden onmiddellijk verwijderen.

ook geldig voor:
Facebook: www.facebook.de/deinnrw
Twitter: www.twitter.de/deinnrw
Instagram: www.instagram.com/deinnrw
Pinterest: www.pinterest.com/deinnrw
Youtube: www.youtube.com/TourismusNRW

Verantwoordelijk voor ontwikkeling en design, technische omzetting:
infomax websolutions GmbH
Internet: www.infomax-online.de

Alle informatie rondom de gegevensbescherming en de uitsluiting van aansprakelijkheid vindt u hier: www.nrw-vakantie.nl/gegevensbescherming