Voetbal op Phoenix West, Dortmund, © Ruhr Tourismus, Dennis Stratmann

Voet­bal in NRW


Ge­liefd en be­leefd.

Voet­bal­lief­de

De mees­te Bun­de­s­lig­a­clubs, de oud­ste clubs, de meest emo­ti­o­ne­le der­by­'s – het hart van de bal­sport klopt in Noor­drijn-West­fa­len.

Gelsenkirchen Halde Rheinelbe, © Ruhr Tourismus, Dennis Stratmann

Voet­bal­ge­voel

Voet­bal speelt een be­lang­rij­ke rol in de Rijn en het Ruhr­ge­bied. Voor de in­wo­ners van NRW is voet­bal een pas­sie, een ma­nier van le­ven en een iden­ti­teit.
Details

Hennes IX, mascotte van 1. FC Köln, © Kölner Zoo

Fun facts over voet­bal­land NRW

Ze­ven leu­ke voe­bal fun facts zor­gen voor leu­ke weet­jes die zelfs er­ken­de ex­perts iets nieuws kun­nen le­ren.
Details

Schalke pub in Gelsenkirchen, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

22 voet­bal­lo­ca­ties

In NRW kan men de meest uit­een­lo­pen­de fa­cet­ten van het voet­bal­en­thou­si­as­me be­le­ven, soms ge­zel­lig met een bier­tje of cur­ry­worst met uit­zicht op het sta­di­on of trai­nings­veld, soms spor­tief-ac­tief met een (vir­tu­e­le) bal, maar al­tijd met emo­tie en vol­le in­zet. Wij pre­sen­te­ren 22 bij­zon­de­re voet­bal­lo­ca­ties in NRW.
Details

De Gehry-gebouwen in de Mediahaven in Düsseldorf, © Tourismus NRW e.V.

Buc­ket lists voor de host ci­ties

Op zoek naar idee­ën voor uit­stap­jes & ac­ti­vi­tei­ten in de buurt van de gast­ste­den van Eu­ro 2024 in Noor­drijn-West­fa­len? Klik door on­ze buc­ket lists.
Details

Signal Iduna Stadion Dortmund, © Roland Gorecki

NRW viert voet­bal

Sa­men de wed­strij­den vol­gen is toch het al­ler­bes­te wat er is. Hier vindt men de lo­ca­ties van de Pu­blic Vie­wing en Fan Zo­nes in de Host Ci­ties.
Details

Duits voetbalmuseum in Dortmund, buitenaanzicht met langdurige belichting, © Johannes Höhn

Voet­bal­rou­te

Over een af­stand van on­ge­veer 150 ki­lo­me­ter en met recht­streek­se trein­ver­bin­din­gen ver­bindt de­ze voor­ge­stel­de rou­te de vier EK-host ci­ties Keu­len, Düs­sel­dorf, Gel­sen­kir­chen en Dort­mund en hun hoog­te­pun­ten – in­clu­sief mijn­bouw, we­rel­derf­goed, de stads­rand en cho­co­la­de.
Details

Rheinauhafen Köln Fanguide Edition, © Tourismus NRW e.V.

Jouw lo­ka­le gids

Ont­dek kas­te­len, mu­sea en toe­gan­ke­lijk in­du­stri­eel erf­goed, ont­span in de na­tuur of leer el­kaar ken­nen in res­tau­rants, pubs en brou­we­rij­en: Jouw fan­gids voor de voet­bal­len­de deel­staat NRW heeft tal van sug­ges­ties voor lo­ka­le er­va­rin­gen.
Details

Af­speel­lijst voor Eu­ro 2024

Zo klinkt voet­bal in NRW