Opname vanaf de oever met uitzicht op kasteel Vischering in het Münsterland, © Tourismus NRW e.V.

Be­le­ve­nis­sen

Van bui­ten­avon­tu­ren tot cul­tu­re­le uit­stap­jes

va­kan­tie­tijd

Ste­den­trips, tijd in de na­tuur of pu­re cul­tuur - hier vindt je reis­er­va­rin­gen die zul­len bij­blij­ven.

Ste­den­trip

Van de schit­te­ren­de me­tro­po­len aan de Rijn tot aan Mün­ster, Aken en Wup­per­tal: Het wes­ten biedt vol­doen­de on­be­kend land voor ont­dek­kers van ste­den.
Details

De binnenplaats van het klooster Dalheim, © Tourismus NRW e.V.

Cul­tuur in NRW

Ver­maar­de mu­sea en con­cert­ge­bou­wen lok­ken de be­zoe­kers met gro­te kunst. Ont­dek fes­ti­vals, in­du­stri­ë­le cul­tuur en in­druk­wek­ken­de kas­te­len - laat je in­spi­re­ren.
Details

De Zeche Hannover (Kolenmijn) in Bochum viert de ExtraSchicht., © RuhrTourismus / Kreklau

Events in Noor­drijn-West­fa­len

Gro­te ster­ren, op­ko­men­de ster­re­tjes en bij­zon­de­re eve­ne­men­ten die al­leen voor in­si­ders be­kend zijn: De eve­ne­men­ten­ka­len­der in Noor­drijn-West­fa­len biedt het he­le jaar door een he­mels ge­noe­gen – en hel­de­re licht­pun­ten in het grij­ze da­ge­lijk­se le­ven. Wij stel­len we­reld­be­ken­de, ge­re­nom­meer­de klas­sie­kers, or­gi­ne­le eve­ne­men­ten mit unie­ke char­me en ech­te in­si­der­tips voor.
Details

Teutoburgerwoud, bij Horn-Bad Meinberg, Lippischer Velmerstot, © Tourismus NRW e.V.

Na­tuur in NRW

Hier kun je wil­de fla­mingo's en ooi­e­va­ren zien, stei­le rots­for­ma­ties en nieuw ont­sta­ne oer­wou­den be­won­de­ren en bij uit­zich­ten op de waar­schijn­lijk meest ro­man­ti­sche ri­vier ter we­reld de “Rijn­ro­man­tiek” be­le­ven. Ont­dek jouw Noor­drijn-West­fa­len van een kant, die je zal ver­ras­sen.
Details

Het Nationalpark Eifel, © Wheeliewanderlust.de

Rei­zen voor ie­der­een in Noor­drijn-West­fa­len

Noor­drijn-West­fa­len is er voor ie­der­een! Over­al in de deel­staat vind je mu­sea, res­tau­rants, ho­tels, toe­ris­ten­in­for­ma­ties of wan­del­pa­den die bar­ri­è­re­vrije aan­bie­din­gen heb­ben - je moet ze al­leen vin­den. En dat is waar­bij on­ze in­ter­netsi­te je helpt. Of je op zoek bent naar bar­ri­è­re­vrije ex­cur­sie­tips of spe­ci­a­le rei­sidee­ën, bij ons vind je al­les in één oog­op­slag. Ont­dek zelf je bar­ri­è­re­vrije Noor­drijn-West­fa­len!
Details

Urfttalsperre in der Eifel, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Reis­ar­ran­ge­men­ten

Hier vind je de bes­te pro­duc­ten en in­te­res­san­te tips in Noor­drijn-West­fa­len.
Details