Sarah Morris Wandmosaik Düsseldorf, © Nina Hüpen-Bestendonk

NRW. Neem eens een kijk­je!


Per­soon­lij­ke reis­ver­sla­gen over de mooi­ste plek­ken van de staat

NRW maakt zijn etalage op: De toonbanken zijn gevuld met uitstekende reiservaringen. Iedereen kan ze zelf ervaren. Als je een driedaagse ontdekkingstocht diep in het westen wilt maken, dan ben je hier aan het juiste adres.

Tijdens het surfen begeleid je Duitse bloggers en journalisten dwars door het land. Zij laten je kennismaken met populaire attracties, pensions en accommodatie in persoonlijke reisverslagen. Al doende leer je de thematisch passende attracties van de regio's kennen. Qua ervaring, keuken en accommodatie. Soms ga je met het gezin op de fiets - rechtstreeks het platteland in, naar industrieel erfgoed of historische productieplaatsen. Soms verken je met vrienden de trendy wijken van een metropool of bezoek je als groep gerenommeerde musea. Liefhebbers van extreme sporten verkennen met gelijkgestemden de nieuwste trekkingroutes, terwijl zij die op zoek zijn naar ontspanning zichzelf trakteren op wat welverdiende rust op thematische wandelroutes.

Neem eens een kijk­je!

El­ke re­gio heeft een pas­send uit­hang­boord voor jou in de eta­la­ge. Wan­neer be­gint jouw reis naar NRW?

Wandelen op de Eifelroute, © Eva Sieben

De na­tuur op het spoor

La­te mid­del­eeu­wen, vroeg in­du­stri­eel erf­goed of ge­woon maar puur na­tuur: Wie in de Ei­fel on­der­weg is, wan­delt al­tijd op de spo­ren van een be­wo­gen ver­le­den en een veel­zij­dig he­den.
Details

Kathedraal van Aken, © Leo Thomas

Ge­kroon­de hoof­den

Van de Aken­se Dom, Eli­sefon­tein, Ka­rel de Gro­te, Cou­ven Mu­se­um tot de heer­lij­ke Aken­se prin­ten - we gaan op tocht door Aken.
Details

Achteraanzicht kasteel Nordkirchen, © Ilona Marx

Edel op de fiets!

In de voet­spo­ren van de West­faal­se adel tre­den – of be­ter ge­zegd: fiet­sen – en daar­bij to­ver­ach­ti­ge kas­te­nen en burch­ten be­zoe­ken.
Details

Sarah Morris Wandmosaik Düsseldorf, © Nina Hüpen-Bestendonk

Kunst en Kil­le­pitsch

De Rijn­me­tro­pool Düs­sel­dorf heeft voor al­le weers­om­stan­dig­he­den iets te bie­den: mo­der­ne mu­sea, hoe­ki­ge ar­chi­tec­tuur, leu­ke de­sig­ner­win­kels, de Rijn­land­se keu­ken en na­tuur­lijk de lang­ste toog ter we­reld.
Details

Jule Wagner op haar gravelbike, © Jule Wagner

Een week­end "steen­rijk"

Met de gra­vel­bi­ke door het Sau­er­land: drie rou­tes tus­sen de 40 en 60 ki­lo­me­ter lei­den gra­vel­fans over de grind­pa­den en naar leu­ke uit­zicht­pun­ten rond Win­ter­berg.
Details

Bonn Beethoven-monument op Münsterplatz, © Johannes Höhn

Ont­moe­tin­gen met Beet­ho­ven

Met Beet­ho­ven door Bonn en de re­gio: Volg de spo­ren van de com­po­nist naar de Bon­n­gas­se en de Mün­ster van Bonn. Een wan­de­ling in het Sie­ben­ge­bir­ge leidt naar de Dra­chen­fels en kas­teel Dra­chen­burg.
Details

De loop van de Düssel in het wildpark van de Neandertaler IJstijd, © Tourismus NRW e.V.

Wa­ter­ski, bos­klim­men en wild­re­ser­vaat

Een week­end in het Ne­an­der­land heeft ver­schil­len­de avon­tu­ren en ver­ras­sin­gen in pet­to.
Details

Straatkunst in Keulen Ehrenfeld, © Nina Hüpen-Bestendonk

“Op Jück” in Keu­len

Brou­we­rij, street art en de­sign: een week­end in Keu­len brengt toe­ris­ten naar heel bij­zon­de­re plek­jes in de Rijn­me­tro­pool.
Details

Uitzicht vanaf Moyland Castle over het bos, © Tourismus NRW e.V.

Kunst kust ge­schie­de­nis

Tij­dens een fiet­s­tour aan de Nie­der­r­hein ont­dek­ken toe­ris­ten ou­de Ro­mein­se ste­den, mid­del­eeuw­se kerk­schat­ten en be­lang­rij­ke sta­ti­ons in het le­ven van Jo­seph Beuys.
Details

Rolstoelgebruiker bij kolenmijn Zollern, © wheeliewanderlust

Dort­mund voor ie­der­een

In de gro­te stad in het Ruhr­ge­biet gaat het op naar het Duits voet­bal­mu­se­um, Phoe­nix-meer, Ze­che Zol­lern en de Dort­mun­der U.
Details

Het Hermannsdenkmal wordt omgeven door het idyllische landschap van het Teutoburger Woud, © Tourismus NRW e.V.

Reis­ver­slag Teu­to­bur­ger­woud

In het Teu­to­bur­ger­wou­dis er zo­veel te ont­dek­ken: Het Her­man­ns­mo­nu­ment, de Ex­tern­ste­nen en het mooie his­to­ri­sche cen­trum van Detmold. En er lig­gen nog meer hoog­te­pun­ten on­der­weg.
Details