Vogelvlucht van het Panarbora boomkroonpad , © Tourismus NRW e.V.

Ver­kla­ring in­za­ke toe­gan­ke­lijk­heid

Stand: fe­bru­a­ri 2022

Tou­ris­mus NRW e.V. zet zich als web­si­te­be­heer­der in om de web­si­te te ont­wer­pen in over­een­stem­ming met de re­le­van­te toe­gan­ke­lijk­heids­voor­schrif­ten.

Voor ons gelden de volgende wettelijke bepalingen:

  • Wet van de staat Noordrijn-Westfalen betreffende de gelijkheid van personen met een handicap (Wet Gelijke kansen voor Personen met een Handicap van Noordrijn-Westfalen- BGG NRW)
  • Verordening inzake toegankelijke informatietechnologie Noordrijn-Westfalen (BITVNRW)

Website
Deze verklaring inzake toegankelijkheid geldt ook voor de website https://www.nrw-vakantie.nl

Feedback en contactgegevens
Heeft men gebreken bij de drempelvrije toegang tot de inhoud van onze website vastgesteld of heeft men opmerkingen of vragen over de drempelvrije toegang? Neem contact op met ons op:

Tourismus NRW e.V.
Völklinger Str. 4
40219 Düsseldorf
Telefoon: +49 211 91320-500
Fax: +49 211 91320-555
E-mail: info@nrw-tourismus.de
Contactformulier: https://www.nrw-vakantie.nl/contact

Status van verenigbaarheid met de eisen
Uit het onderzoek is gebleken dat de websites niet of slechts gedeeltelijk aan de eerder genoemde vereisten voldoen wegens de volgende onverenigbaarheden of uitzonderingen.

Tekstalternativeen
Alternatieve teksten voor afbeeldingen en objecten: Technisch volledig en ook redactioneel fundamenteel in orde, maar gedeeltelijk bestaande alternatieve teksten vormen vaak geen equivalent van de beeldinhoud of ontbreken in sommige gevallen volledig. - In uitvoering -

Via toetsenbord toegankelijk
Bruikbaar zonder muis: Enkele bedieningselementen kunnen momenteel niet met het toetsenbord worden geselecteerd en/of correct geactiveerd. - In uitvoering, uitvoering gepland voor begin 2022 -

Navigeerbaar
Betekenisvolle documenttitels: documententitels geven niet altijd voldoende de inhoud van de pagina's weer of leiden tot weergaveproblemen. - In uitvoering -  

Het wegwerken van deze gebreken wordt momenteel gepland en is voor een groot deel al aan de gang. Zodra er verbeteringen zijn op het gebied van toegankelijkheid op onze pagina's, zullen die hier worden gepubliceerd. Wij streven ernaar de resterende belemmeringen zo snel mogelijk weg te nemen.

Evaluatiemethode
De controle op de naleving van de vereisten is gebaseerd op een "Toegankelijkheidsaudit" die op 08/01/2021 door infomax websolution GmbH is uitgevoerd. In deze audit werden de tien belangrijkste criteria van de WCAG op basis van de Easy Checks uitgevoerd (https://bik-fuer-alle.de/easy-checks.html).

Handhavingsprocedures
Indien men van mening is dat men door een onvoldoende toegankelijk ontwerp van onze website benadeeld is, kan men met de verantwoordelijke handhavingsinstantie contact opnemen. Men kan deze bereiken op:

Ombudsstelle für barrierefreie Informationstechnik des Landes Nordrhein-Westfalen bei der
Landesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen
Fürstenwall 25
40219 Düsseldorf
E-mail: ombudsstelle-barrierefreie-it@mags.nrw.de

Opstellen van deze verklaring inzake toegankelijkheid
Deze verklaring werd laatst op 09/02/2022 nagezien.

Alle informatie inzake gegevensbescherming en disclaimer vindt men hier: www.nrw-vakantie.nl/gegevensbescherming

Bar­ri­è­re­vrije rei­sidee­ën

Zeche Zollern Dortmund, © Wheeliewanderlust.de

Bar­ri­è­re­vrije rei­sidee­ën voor Noor­drijn-West­fa­len

lees meer
Uitzicht naar boven op het museumeiland Hombroich Neuss , © Tourismus NRW e.V.

Bar­ri­è­re­vrije high­lights

lees meer
Prüfergebnis im Projekt Reisen für alle, © Römer-Lippe-Route, Dennis Stratmann

Pro­ject rei­zen voor ie­der­een

lees meer