Schacht van de Zollverein kolenmijn, © Johannes Höhn

Ge­woon­ten en tra­di­ties in NRW


In­du­stri­ë­le cul­tuur & his­to­ri­sche am­bach­ten

Tijd­rei­zen in NRW

In on­bruik ge­raak­te ko­len­mij­nen en ma­chi­ne­fa­brie­ken, mo­lens en graan­mo­lens, stoom­trei­nen en een zweef­trein die uniek is in de we­reld zijn be­stem­min­gen met een rij­ke ge­schie­de­nis die ze­ker uit­no­di­gen om aan­ge­raakt te wor­den.

Tuchfabrik Müller in Euskirchen, © Johannes Höhn

Mu­sea om aan te ra­ken

De tur­bu­len­te (in­du­stri­ë­le) ge­schie­de­nis van Noor­drijn-West­fa­len kan het best wor­den be­leefd op de plaat­sen die haar zelf heb­ben ge­schre­ven en er van­daag nog over ver­tel­len. Het tijd­rei­zen kan be­gin­nen.
Details

Balkhauser Kotten , © Tourismus NRW e.V.

His­to­ri­sche mo­lens en huis­jes

Som­mi­ge wor­den aan­ge­dre­ven door wa­ter, an­de­re door wind: in de Ber­gi­sche Städ­te­dreieck en aan de Nie­der­r­hein zijn een aan­tal his­to­ri­sche mo­lens en huis­jes een uit­stap­je met het he­le ge­zin waard.
Details

Werther Brücke in Wuppertal, © WMG

Tech­no­lo­gie die rolt, rijdt en drijft

His­to­ri­sche stoom­lo­co­mo­tie­ven, zweef­baan en bin­nen­vaart Het woord “tijd­rei­zen” kan hier let­ter­lijk wor­den ge­no­men: in NRW zijn veel his­to­ri­sche, oor­spron­ke­lij­ke spoor­lij­nen nog in be­drijf en no­di­gen u uit voor ex­cur­sies. In­stap­pen en deu­ren slui­ten, als­tu­blieft.
Details

Schacht van de Zollverein kolenmijn, © Johannes Höhn

Ko­len­mij­nen en ij­zer­fa­brie­ken

De mijn­bouw heeft een lan­ge tra­di­tie in Noor­drijn-West­fa­len. Ge­zin­nen kun­nen tij­dens een ex­cur­sie naar ko­len­mij­nen en ij­zer­fa­brie­ken er­va­ren hoe zwe­te­rig het werk on­der de grond was en wat er al­le­maal naar bo­ven is ge­bracht.
Details

Carnaval in Düsseldorf , © Düsseldorf Tourismus GmbH/ Jörg Letz

Car­na­val

Hier vindt men de bes­te tips voor on­ver­ge­te­lij­ke car­na­vals­avon­tu­ren in de nar­ren­bol­wer­ken van het Rijn­land.
Details

Voetbal op Phoenix West, Dortmund, © Ruhr Tourismus, Dennis Stratmann

Voet­bal in NRW

De mees­te Bun­de­s­lig­a­clubs, de oud­ste clubs, de meest emo­ti­o­ne­le der­by­'s – het hart van de bal­sport klopt in Noor­drijn-West­fa­len.
Details