Uitzicht op de Externsteine in het Teutoburger Woud, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Teu­to­bur­ger­woud bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

Ex­cur­sie­doe­len en wan­del­pa­den in de na­tuur

Bos­sen, ri­vie­ren en glooi­en­de heu­vels: Het na­tuur­land­schap van het Teu­to­bur­ger­woud is uniek. Maak ook de ste­den in de re­gio zijn be­ziens­waar­di­ge ex­cur­sie­doe­len.

Een vakantie in het Teutoburgerwoud is absoluut ontspannend: Talrijke door de overheid erkende geneeskrachtige baden en kuuroorden evenals wandelingen door het landschap van het Middelgebergte zorgen voor een gezonde time-out.

Geneeskrachtige baden en kuuroorden

In Bad Salzuflen doet de helende kracht van zout bronwater zijn werk: Gradeerwerken, die in de stad staan en ooit werden gebruikt om zout te winnen, zorgen tegenwoordig voor een zee-achtig klimaat. Hierbij kabbelen dagelijks tot wel 300.000 liter zout water over de hoge sleedoornwanden. In het kuurpark van Bad Driburg kunnen bezoekers de helende kracht van het veen beleven en de Driburg Therme met zijn door de overheid erkende thermale water zorgt voor welzijn en ontspanning van de gasten.

Gigantische pieken: De Externsteine

Bijzonder indrukwekkend en een natuurlijk highlight van de regio zijn de Externsteine bij Horn-Bad Meinberg. De zandsteen-giganten torenen hoog in de hemel en staan sinds de ijstijd in het Teutoburgerwoud. Zeldzame planten en dieren zoals bijvoorbeeld het zeldzame vliegende hert leven in het gebied rond de Externsteine, wat tegenwoordig onder natuurbescherming staat. In een grote vijver weerspiegelen de belangrijkste rotsen van de Externsteine en zorgen zo voor een fantastisch fotomotief.

Verdere mogelijkheden om het Teutoburgerwoud te beleven vind je op de volgende websites:

www.teutoburgerwald.dewww.teutonavigator.com | www.naturpark-teutoburgerwald.de

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Die Externsteine in Horn-Bad Meinberg, © Teutoburger Wald Tourismus OWL GmbH / A. Hub
Das Hermannsdenkmal von unten, © Teutoburger Wald Tourismus OWL GmbH / S. Westermann
Das Kaiser Wilhelm Denkmal aus der Luft, © Teutoburger Wald Tourismus OWL GmbH / Kreis Minden-Lübbecke
Das Rathaus in Bielefeld, © Bielefeld Marketing GmbH
De Externsteine in het Teutoburgerwoud in de winter, © Tourismus NRW e.V.
Gradierwerk in Bad Salzuflen, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
Außenpool der Driburg Therme im Teutoburger Wald, © Driburg Therme GmbH
Aussicht auf Bielefeld im Teutoburger Wald bei Nacht, © Bielefeld Marketing GmbH

Reis­ar­ran­ge­men­ten Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

Be­zien­waar­dig­he­den Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

Unes­co-we­rel­derf­goed Cor­vey Höx­ter

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in West­fa­len

Sinds 2014 heeft ook West­fa­len zijn eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed: De voor­ma­li­ge be­ne­dic­tij­nen­ab­dij Cor­vey met de ge­lijk­na­mi­ge ver­ga­ne kloos­ter­stad mag de­ze ti­tel met trots dra­gen.

lees meer

Spar­ren­burg Bie­le­feld

De meest be­ken­de burcht in het Teu­to­bur­ger­woud

Be­leef het Mid­del­eeuw­se avon­tuur en ge­niet van het heer­lij­ke uit­zicht: De Spar­ren­burg to­rent hoog uit bo­ven Bie­le­feld en biedt een fan­tas­tisch uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud. De­len van het ge­bouw zo­als ste­nen mu­ren of ker­kers ver­tel­len ver­ha­len uit een an­de­re tijd. Be­zoe­kers krij­gen tij­dens rond­lei­din­gen meer in­for­ma­tie over het le­ven van de toen­ma­li­ge be­wo­ners.

lees meer

Kunst­hal­le Bie­le­feld

Bie­le­feld

Rus­tig zit hij daar. Op zijn ste­nen rots. Het hoofd rust op de rech­ter­hand. De blik is op de grond ge­richt. Zijn ge­dach­ten dwa­len ver: sinds de ope­ning van de Kunst­hal­le Bie­le­feld in 1968 peinst de “Den­ker“ van Au­gust Ro­din voor de hoofd­in­gang van het mu­se­um aan de zuid­west­kant van de ou­de stad. Het beeld wijst de gas­ten de weg naar een van de meest bij­zon­de­re kunst­col­lec­ties van Noor­drijn-West­fa­len, die meer in­druk maakt door zijn kwa­li­teit dan door zijn kwan­ti­teit. In­di­vi­du­e­le stuk­ken do­mi­ne­ren de col­lec­tie in plaats van he­le groe­pen wer­ken. Ze zijn on­der­ge­bracht in een ku­bis­tisch ge­bouw met een ge­vel van ro­de zand­steen, dat zelf al als een ar­chi­tec­to­nisch kunst­werk wordt be­schouwd.

lees meer

We­wels­burg in Bü­ren

Een his­to­ri­sche leer- en er­va­rings­plek voor el­ke leef­tijd

De eni­ge drie­hoe­ki­ge burcht van Duits­land in nog al­tijd ge­slo­ten bouw­wij­ze her­in­nert met twee ten­toon­stel­lin­gen aan ver­ga­ne tij­den. His­to­ri­sche ten­toon­stel­lings­stuk­ken in de zuid- en oost­vleu­gel ma­ken de ont­wik­ke­ling van het prins­bis­dom Pa­der­born. Op het voor­plein van de burcht brengt een her­in­ne­rings- en ge­denk­plaats ver­schei­de­ne gru­we­lij­ke da­den van de na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ten on­der de aan­dacht, die van­af 1933 rond­om het re­nais­san­ce­kas­teel langs de We­ser wer­den ge­pland en uit­ge­voerd.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten