Uitzicht op de Externsteine in het Teutoburger Woud, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Teu­to­bur­ger­woud bar­ri­è­re­vrij be­le­ven

Ex­cur­sie­doe­len en wan­del­pa­den in de na­tuur

Bos­sen, ri­vie­ren en glooi­en­de heu­vels: Het na­tuur­land­schap van het Teu­to­bur­ger­woud is uniek. Maak ook de ste­den in de re­gio zijn be­ziens­waar­di­ge ex­cur­sie­doe­len.

Een vakantie in het Teutoburgerwoud is absoluut ontspannend: Talrijke door de overheid erkende geneeskrachtige baden en kuuroorden evenals wandelingen door het landschap van het Middelgebergte zorgen voor een gezonde time-out.

Geneeskrachtige baden en kuuroorden

In Bad Salzuflen doet de helende kracht van zout bronwater zijn werk: Gradeerwerken, die in de stad staan en ooit werden gebruikt om zout te winnen, zorgen tegenwoordig voor een zee-achtig klimaat. Hierbij kabbelen dagelijks tot wel 300.000 liter zout water over de hoge sleedoornwanden. In het kuurpark van Bad Driburg kunnen bezoekers de helende kracht van het veen beleven en de Driburg Therme met zijn door de overheid erkende thermale water zorgt voor welzijn en ontspanning van de gasten.

Gigantische pieken: De Externsteine

Bijzonder indrukwekkend en een natuurlijk highlight van de regio zijn de Externsteine bij Horn-Bad Meinberg. De zandsteen-giganten torenen hoog in de hemel en staan sinds de ijstijd in het Teutoburgerwoud. Zeldzame planten en dieren zoals bijvoorbeeld het zeldzame vliegende hert leven in het gebied rond de Externsteine, wat tegenwoordig onder natuurbescherming staat. In een grote vijver weerspiegelen de belangrijkste rotsen van de Externsteine en zorgen zo voor een fantastisch fotomotief.

Verdere mogelijkheden om het Teutoburgerwoud te beleven vind je op de volgende websites:

www.teutoburgerwald.dewww.teutonavigator.com | www.naturpark-teutoburgerwald.de

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Die Externsteine in Horn-Bad Meinberg, © Teutoburger Wald Tourismus OWL GmbH / A. Hub
Das Hermannsdenkmal von unten, © Teutoburger Wald Tourismus OWL GmbH / S. Westermann
Das Kaiser Wilhelm Denkmal aus der Luft, © Teutoburger Wald Tourismus OWL GmbH / Kreis Minden-Lübbecke
Das Rathaus in Bielefeld, © Bielefeld Marketing GmbH
De Externsteine in het Teutoburgerwoud in de winter, © Tourismus NRW e.V.
Gradierwerk in Bad Salzuflen, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
Außenpool der Driburg Therme im Teutoburger Wald, © Driburg Therme GmbH
Aussicht auf Bielefeld im Teutoburger Wald bei Nacht, © Bielefeld Marketing GmbH

Reis­ar­ran­ge­men­ten Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

Be­zien­waar­dig­he­den Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

We­wels­burg in Bü­ren

Een his­to­ri­sche leer- en er­va­rings­plek voor el­ke leef­tijd

De eni­ge drie­hoe­ki­ge burcht van Duits­land in nog al­tijd ge­slo­ten bouw­wij­ze her­in­nert met twee ten­toon­stel­lin­gen aan ver­ga­ne tij­den. His­to­ri­sche ten­toon­stel­lings­stuk­ken in de zuid- en oost­vleu­gel ma­ken de ont­wik­ke­ling van het prins­bis­dom Pa­der­born. Op het voor­plein van de burcht brengt een her­in­ne­rings- en ge­denk­plaats ver­schei­de­ne gru­we­lij­ke da­den van de na­ti­o­naal­so­ci­a­lis­ten on­der de aan­dacht, die van­af 1933 rond­om het re­nais­san­ce­kas­teel langs de We­ser wer­den ge­pland en uit­ge­voerd.

lees meer

Unes­co-we­rel­derf­goed Cor­vey Höx­ter

Het eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed in West­fa­len

Sinds 2014 heeft ook West­fa­len zijn eer­ste Unes­co-we­rel­derf­goed: De voor­ma­li­ge be­ne­dic­tij­nen­ab­dij Cor­vey met de ge­lijk­na­mi­ge ver­ga­ne kloos­ter­stad mag de­ze ti­tel met trots dra­gen.

lees meer

Spar­ren­burg Bie­le­feld

De meest be­ken­de burcht in het Teu­to­bur­ger­woud

Be­leef het Mid­del­eeuw­se avon­tuur en ge­niet van het heer­lij­ke uit­zicht: De Spar­ren­burg to­rent hoog uit bo­ven Bie­le­feld en biedt een fan­tas­tisch uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud. De­len van het ge­bouw zo­als ste­nen mu­ren of ker­kers ver­tel­len ver­ha­len uit een an­de­re tijd. Be­zoe­kers krij­gen tij­dens rond­lei­din­gen meer in­for­ma­tie over het le­ven van de toen­ma­li­ge be­wo­ners.

lees meer

Fiets- en Wan­del­rou­tes Teu­to­bur­ger­woud

Sluiten

Eg­ge­weg

Wan­del­pad voor na­tuur­lief­heb­bers

Zo veel mooie uit­zich­ten krij­gen wan­de­laars niet al te vaak te zien: Op de kam van het Eg­ge­ge­berg­te gaat het ver­der door het Teu­to­bur­ger­woud tot in het Sau­er­land.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Han­sa­weg

Tij­dens het wan­de­len in het Teu­to­bur­ger­woud ge­nie­ten van pa­no­ra­ma's en zout­bron­nen

Pa­no­ra­ma-uit­zicht, zout­bron­nen en Mar­ta Her­ford: De Han­sa­weg in het Teu­to­bur­ger­woud biedt wan­de­laars na­tuur, rust en cul­tu­re­le hoog­te­pun­ten.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Vi­a­dukt-Wan­der­weg

De per­fec­te rou­te voor trein­fans

Hier staat het spoor cen­traal: Wie op de Vi­a­dukt-Wan­der­weg wan­delt, wordt be­loond met fan­tas­ti­sche uit­zich­ten op het in­druk­wek­ken­de trein­tra­ject.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Ems­rad­weg

Met de fiets van de bron tot aan de Noord­zee

Van de bron tot aan de mon­ding: De Ems­rad­weg brengt de fiet­sers door idyl­li­sche land­schap­pen, voor­bij aan ste­den, kas­te­len en bos­sen tot aan de zee.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

We­ser-Rad­weg

Langs de ri­vier door het We­ser­berg­land tot aan de Noord­zee

Op weg naar het noor­den! Idyl­li­sche we­gen langs de ri­vier en rou­tes door het mid­del­ge­berg­te bren­gen de fiet­sers van het We­ser­berg­land tot aan de Noord­zee.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Her­man­ns­höhen

Wan­de­len in het land van de Che­rus­ken­vorst

Te­gen­woor­dig vin­den er geen sla­gen meer plaats op de Her­man­ns­höhen. In plaats daar­van wordt er ont­span­nen ge­wan­deld. Van het cen­trum van het Teu­to­bur­ger­woud uit krijgt u fan­tas­tisch mooie uit­zich­ten te zien.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Her­man­ns­weg

Een high­light on­der de Duit­se Höhen­we­gen

De Her­man­ns­weg heeft rij­ke­lijk mooie uit­zich­ten te bie­den. Het is niet voor niets dat dit wan­del­pad één van de mooi­ste hoog­ge­le­gen wan­del­we­gen in Duits­land is.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Pa­der­bor­ner Höhen­weg

Ma­jes­tu­eu­ze vi­a­duc­ten en fan­tas­ti­sche uit­zich­ten

Pest-kerk­hof, ma­jes­tu­eu­ze vi­a­duc­ten en fan­tas­ti­sche uit­zich­ten; de Pa­der­bor­ner Höhen­weg heeft en­ke­le ver­ras­sin­gen te bie­den.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Teu­to­schlei­fen

Uit­stap­jes bij de Her­man­ns­weg

Dor­pen met vak­werk­hui­zen en ru­we rot­sen, stei­le hel­lin­gen en fan­tas­ti­sche uit­zich­ten - een wan­de­ling op de Teu­to­schlei­fen bij de Her­man­ns­weg wordt al­les be­hal­ve saai.

lees meer

Eu­ro­pa­rad­weg R1

Met de fiets dwars door Eu­ro­pa

Unes­co-we­rel­derf­goed, Her­man­ns­denk­mal, fla­mingo's en mooie ste­den zo­als Mün­ster - De Eu­ro­pa­rad­weg R1 ver­bindt ve­le West­faal­se high­lights met el­kaar.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Klos­ter-Gar­ten-Rou­te

Een be­zoek in de tui­nen van Schloss Cor­vey & Co.

Met de fiets de Mid­del­eeuw­se schoon­he­den ont­dek­ken: Te gast in de kloos­ter­tui­nen van Schloss Cor­vey, het Rhe­der Wei­den­pa­lais en an­de­re mys­te­ri­eu­ze plek­ken.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer

Pa­der­bor­ner-Land-Rou­te

Hei­de en vo­gel­re­ser­va­ten, kloos­ter­cul­tuur en spoor­vi­a­duct

De rou­te ver­bindt op een af­stand van ruim 250 ki­lo­me­ter in­druk­wek­ken­de na­tuur, be­lang­rij­ke ge­schie­de­nis en uit­ste­ken­de cul­tuur - meest­al ver weg van de nor­ma­le we­gen.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer