De Externsteine in Horn Bad Meinberg, © Tourismus NRW e.V.

Ex­tern­stei­ne in Horn-Bad Mein­berg


Er doen ve­le sa­gen en le­gen­den de ron­de rond­om de gi­gan­ten uit zand­steen in het Teu­to­bur­ger­woud

Net als gigantische kartels steken ze uit de grond en strekken zich in de lucht: de Externsteine in het Teutoburgerwoud vormen één van de meest indrukwekkende natuurmonumenten in de regio. Miljoenen jaren geleden werden de van oorsprong horizontale gesteentelagen omhoog gedrukt en ze hebben hun buitengewone vorm vermoedelijk te danken aan gigantische hoeveelheden water, die ze in de ijstijd omringden. Hierdoor maken de stenen een stukje van de geschiedenis van de aarde zichtbaar. De stenen laten bij sommigen van de jaarlijks ongeveer 500.000 bezoekers de indruk achter, dat ze niet van deze wereld zijn en dat ze zelfs magische krachten bezitten.

Als men de vijf zandsteen-giganten een beetje beter onder de loep neemt kan men constateren, dat ze de mensen al veel langer in hun ban hebben gebracht. Niet alleen de erosiekrachten van het water hebben hier vormgegeven, maar ook mensen hebben hun steentje bijgedragen. In de Middeleeuwen bouwden de toenmalige bewoners uit de regio vermoedelijk een katholieke ontmoetingsplek met grot, graf en reliëf met een bijbelse scène. Het reliëf van de kruisafneming wordt tegenwoordig in heel Europa gezien als een kunstwerk. In de 19de eeuw kwamen er ook meer wereldse installaties erbij: een trap en een uitzichtsplatform werden in de Externsteine gehouwen.

De Externsteine: de basis voor legenden

Het is vanzelfsprekend dat deze stenen de basis vormen voor tal van legenden. Tot op heden zijn niet alle vragen rondom deze reuzen uit zandsteen beantwoord, zodat het huidige beeld op ieder moment kan veranderen. Ook de afkomst van de naam is nog niet bekend. Zo is de Middeleeuwse aanduiding “Elsternstein” vermoedelijk reeds terug te brengen op een oudere naam. De bezoekers komen alles over de huidige kennisstand te weten in het informatiecentrum, dat uitstekend geschikt is voor de start van een ontdekkingstoer van de buitengewone rotsformatie. De tentoonstelling aldaar toont op tien locaties een overzicht over de archeologische, cultuurgeschiedenis- en natuurkundige onderzoeken rondom de Externsteine. In het interactieve gedeelte presenteert de tentoonstelling ook films en animaties rondom de Externsteine en de natuur er omheen.

Het gebied, waar de Externsteine staan, valt tegenwoordig onder de natuurbescherming. De reden hiervoor zijn echter niet alleen de stenen, maar ook de begroeiing van de rotsformatie door droge bergheide. Ook de els-, es- en zachthoutbossen, venen evenals de eremiet, een met uitsterving bedreigde keversoort, waren doorslaggevend voor de benoeming tot natuurreservaat. En ook het zeldzame vliegende hert voelt zich op zijn gemak in de omgeving van de Externsteine. De meertjes in het Wiembeckdal, die voor een landschappelijke charme zorgen, zijn een bijzondere lust voor het oog. In het grotere meer kan men bovendien de reflectie van de hoofdrotsen van de Externsteine zien, waardoor het panorama dubbel zo mooi is.

www.externsteine-info.de

  • Uitzicht op de Externsteine in het Teutoburger Woud, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.
    Die Externsteine im Teutoburger Wald von oben, © Tourismus NRW e.V.
    Die Externsteine im Teutoburger Wald in der Dämmerung, © Tourismus NRW e.V.
  • Externsteine luchtfoto ver, © Tourismus NRW e.V.