Bruchhauser stenen sauerland, © Johannes Höhn

Na­tuur­won­der


Na­tuur­lijk ro­man­tisch

Na­tuur­lijk spec­ta­cu­lair

Grot­ten, die­ren uit de ijs­tijd en rots­for­ma­ties met een span­nend ver­le­den: de na­tuur in NRW heeft wa­re won­de­ren ge­scha­pen

De Kluterhöhle in Ennepetal, © Tourismus NRW e.V.

Klu­tert-grot

Ver­steen­de ko­ra­len met the­ra­peu­ti­sche wer­king Het ont­dek­ken van grot­ten ont­moet de me­di­cijn: De Klu­tert-grot in En­ne­pe­tal biedt niet al­leen een in­druk­wek­ken­de na­tuur­schouw­spel van on­der­aard­se me­ren, ge­heim­zin­ni­ge gan­gen en ver­steen­de cre­a­tu­ren. Reeds sinds 1954 mag de grot zich van­we­ge de uit­ste­ken­de the­ra­pie­wer­king ook 'kli­maat­grot' noe­men en wor­den er re­gel­ma­tig bui­ten­ge­wo­ne cul­tu­re­le eve­ne­men­ten ge­or­ga­ni­see­rd.
Details

Na­ti­o­naal na­tuur­mo­nu­ment Bruch­hau­ser Stei­ne

Zeld­za­me plan­ten- en die­ren­soor­ten, de ge­o­lo­gi­sche ont­staans­ge­schie­de­nis even­als de wal­com­plexen uit de IJ­zer­tijd ma­ken van de bij­zon­de­re rot­sen bij Ols­berg een na­ti­o­naal na­tuur­mo­nu­ment in Noor­drijn-West­fa­len.
Details

De Wiembecke-vijver en de Externsteine in het Teutoburgerwoud, © Tourismus NRW e.V.

Ex­tern­stei­ne in Horn-Bad Mein­berg

De­ze zand­steen gi­gan­ten wa­ren reeds be­kend bij de oer­men­sen: de Ex­tern­stei­ne be­staan sinds de ijs­tijd in het Teu­to­bur­ger­woud. Ont­dek de span­nen­de schoon­heid!
Details

Twee oerossen en een kalf grazen op de weide in het Neandertal Ice Age Game Reserve., © Tourismus NRW e.V.

Het Ne­an­der­tal

Een be­zoek aan het Ne­an­der­tal is als een reis in het ver­le­den van mens en na­tuur: die­ren uit de IJs­tijd zijn hier net zo aan te tref­fen als de spo­ren van de be­roem­de Ne­an­der­tha­ler.
Details

Der Höhlensee in der Dechenhöhle, © Dechenhöhle und Deutsches Höhlenmuseum Iserlohn

At­tag­rot en De­chen­grot

Neem een duik in de ge­heim­zin­ni­ge we­reld van de druip­steen­grot­ten en breng een be­zoek­je aan de grot­ten­be­ren tij­dens een rond­lei­ding door de At­tag­rot en De­chen­grot in het Sau­er­land.
Details

De Urftsee in de Eifel, © Tourismus NRW e.V.

Na­ti­o­naal Park Ei­fel

In het eni­ge na­ti­o­na­le park van Noor­drijn-West­fa­len doet de na­tuur wat ze wil. En dat is maar goed ook. Ont­dek het wil­de en on­stui­mi­ge land­schap in de Ei­fel. Al­leen, met het ge­zin of on­der be­ge­lei­ding van een ran­ger.
Details

Wilde paarden uit Dülmen grazen in natuurgebied Mehrfelder Bruch , © Leo Thomas

Wild Noor­drijn-West­fa­len

Uit­stap­jes naar fla­mingo's, wil­de paar­den en ru­we rot­sen Noor­drijn-West­fa­len is niet al­leen bij­zon­der groen, maar ook ta­me­lijk wild en kleur­rijk. Wie hier op weg gaat door de na­tuur, kan met de één of an­de­re ver­ras­sing re­ke­nen.
Details