©
Ausblick auf die Kopfbäume beim Sonnenuntergang, © Sprave Regionalverband Ruhr

Nie­der­r­hein bar­ri­è­re­vrij be­le­ven


Uit­ge­strek­te land­schap­pen en his­to­ri­sche lo­ca­ties

Uit­ge­strek­te na­tuur­land­schap­pen, voor­na­me wa­ter­kas­te­len of his­to­ri­sche ou­de stads­cen­tra - langs de Nie­der­r­hein ko­men na­tuur­lief­heb­bers maar ook kunst­vrien­den aan hun trek­ken.

Langs de Niederrhein kunnen vakantiegangers genieten van een pauze midden in het natuurlijk landschap. Wilde ganzen overwinteren hier in de uiterwaarden van de Rijn en knotwilgen, uiterwaarden van rivieren en venen drukken hun stempel op het uitgestrekte landschap. Musea, kastelen en parken in de regio bieden spannende excursiedoelen.  

Grenzeloos wandelen

Het vlakke landschap van de Niederrhein is ideaal voor wandelaars. Door de voormalige veengebieden en kleurrijke meerlandschappen kun je hier zelfs op de Jacobsweg wandelen. Een etappe loopt van Nijmegen tot naar Krefeld-Linn, hierbij wandel je op oude postwegen voorbij aan kleine vissersdorpjes.

Luchtkuuroord Santen

Door een stadspoort kom je terecht in het historische oude centrum van Santen. Op de markt van Santen kun je altijd wat beleven als het weer meezit, bezoekers kunnen in een van de cafés genieten van een drankje of een lekker ijsje. De majestueuze St. Viktor Dom torent hoog boven de stad uit. In de voormalige hallenkerk herbergt tal van kunstschatten.

In de voetsporen van de Romeinen

Direct naast Santen stond ooit een Romeinse stad, die Colonia Ulpia Traiana heette. In het huidige archeologische park Santen, het grootste Duitse archeologische openluchtmuseum, werd de stad in delen weer opgebouwd - met stadsmuren, haventempel en amfitheater. Op de grondmuren van de basiliek Thermarum, welke vroeger de ingangshal van een Romeins stadbad was, staat tegenwoordig het Römermuseum.

 

Beneden vermelde aanbiedingen en instellingen zijn gecertificeerd volgens 'Reizen voor iedereen' en maken een rustgevende vakantie in de regio Niederrhein mogelijk.

Meer informatie rondom het onderwerp 'Reizen voor iedereen' langs de Niederrhein vind je op de volgende websites:
www.kreis-wesel.de | www.niederrhein-tourismus.de

Kaart van NRW

Impressies & video's


Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Berliner-Tor in Wesel, © Niederrhein Tourismus GmbH
Schloss Moyland in Bedburg-Hau am Niederrhein
Blassgänse am Niederrhein, © Sebastian Hennigs
Ausblick auf die Kopfbäume beim Sonnenuntergang, © Sprave Regionalverband Ruhr
Arena im Archäologischer Park Xanten, © Helmut Berns

Reis­ar­ran­ge­men­ten Nie­der­r­hein

Sluiten

Fiets- en Wan­del­rou­tes Nie­der­r­hein

Sluiten
Die Drei-Flüsse-Tour bietet herrliche Ausblicke ins Ahrtal, © Archiv Ahr Rhein Eifel Tourismus & Service GmbH

Drei-Flüs­se-Tour

Fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt langs Rijn, Ahr en Erft

De­ze fiets­rou­te met het­zelf­de be­gin- en eind­punt ver­bindt niet al­leen de ri­vie­ren Rijn, Ahr en Erft, maar ook gro­te ste­den met his­to­ri­sche dorps­ker­nen en Ro­mein­se ne­der­zet­tin­gen met burch­ten uit de tij­den van de rid­ders.

Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

lees meer
Am Niederrhein bieten sich Promenaden zu gemütlichen Radtouren an, © Niederrhein Tourismus GmbH

Rijn­fiets­rou­te

Be­ge­leid de ri­vier

Door ro­man­ti­sche land­schap­pen en Rhei­ni­sche me­tro­po­len: Het in­te­res­sant­ste ge­deel­te van de in to­taal 1.320 ki­lo­me­ter tel­len­de Rijn­fiets­rou­te ("Rhein­rad­weg") loopt door Noor­drijn-West­fa­len.

lees meer
Blick auf die Niers, © Kreis Viersen

Niers-Rad­wan­der­weg

Een ge­not voor de vrije­tijds­fiet­ser en fa­mi­lies

Nie­der­r­heins fiets­ge­not voor fa­mi­lies en vrije­tijds­fiet­sers: Volg van be­gin tot aan het ein­de de oe­vers van de Niers.

lees meer
Der Oelchenshammer, der zum LVR-Industriemuseum Kraftwerk Ermen & Engels gehört, ist die letzte wasserbetriebene Schmiede im Oberbergischen Land., © LVR Industriemuseum

In­du­stri­ë­le cul­tuur in het Rhein­land op de fiets

Fiets­rou­te ver­bindt LVR-in­du­strie­mu­sea

Op de Rad­weg der In­du­strie­museen (fiets­rou­te van de in­du­stri­ë­le mu­sea) kun je je ei­gen pa­pier ma­ken, af­da­len in een tur­bi­ne­kel­der en het toe­la­tings­exa­men af­leg­gen om leer­ling in de ij­zer- en staal­in­du­strie te wor­den.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer
An der Niederrheinroute gibt es zahlreiche Windmühlen, © Pixabay

Nie­der­r­hein­rou­te

Com­for­ta­be­le we­gen op het plat­te land

Het lang­ste fiets­pa­den­net­werk in Duits­land ligt bij de Nie­der­r­hein: Op de vlak­ke we­gen van de Nie­der­r­hein­rou­te rij­den de fiet­sers com­for­ta­bel op de dij­ken van de rijn en op ge­as­fal­teer­de we­gen.

Moeilijkheidsgraad: licht

lees meer

Be­ziens­waar­dig­he­den Nie­der­r­hein

Sluiten
Die Barockbrücke, heute auch Hochzeitsbrücke genannt, ist im Park von Schloss Dyck ein beliebtes Fotomotiv., © Tourismus NRW e.V.

Kas­teel Dy­ck Jüchen

Ge­ïn­spi­reerd door En­ge­land en om­ge­ven van wa­ter

Het park met zijn ou­de bo­men ziet er nog net zo uit als in de 19de eeuw. Ge­lij­ker­tijd is kas­teel Dy­ck ook het in­ter­na­ti­o­na­le cen­trum voor tuin­kunst met zijn nieu­we ont­wik­ke­lin­gen...

lees meer
Schloss Moyland ist ein Wasserschloss bei Bedburg-Hau, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Slot Moy­land in Bed­burg-Hau

Nie­der­r­heins mek­ka voor Beuys-fans

Sinds de res­tau­ra­tie in de ja­ren '90 van de vo­ri­ge eeuw is het nieuw­go­ti­sche wa­ter­kas­teel een be­lang­rijk mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst. De stich­ting Mu­se­um Schloss Moy­land be­zit on­der an­de­re de we­reld­wijd groot­ste ver­za­me­ling van Jo­seph Beuys en is een on­der­zoeks­cen­trum van in­ter­na­ti­o­na­le rang. Rond­om het kas­teel langs de Nie­der­r­hein be­vindt zich bo­ven­dien een his­to­risch tuin­com­plex.

lees meer
LVR-Römermuseum in Xanten, Außenansicht bei Nacht, © Axel Thuenker DGPh

LVR-Rö­mer­mu­se­um in Xan­ten

His­to­ri­sche in­rich­ting maakt een dag­je in het ver­le­den mo­ge­lijk

Op­gra­vin­gen ge­tui­gen van het le­ven van de Ro­mein­se bur­gers en le­gi­oe­nen. In ori­gi­neel na­ge­bouw­de ge­bou­wen wordt de ge­schie­de­nis voor ie­der­een be­reik­baar. Be­zoe­kers kun­nen zich op han­dels­we­gen, be­lang­rij­ke mi­li­tai­re ba­ses en ste­den van het im­pe­ri­a­le rijk in de re­gio in­for­me­ren.

lees meer
Achterbahn im Wunderland, © Wunderland Kalkar

Ker­nie's Fa­mi­lien­park im Wun­der­land Kalkar

Een at­trac­tie­park in de ge­bou­wen van een ou­de elek­tri­ci­teits­cen­tra­le

Kern­ener­gie: nee be­dankt – vrij­tijds­ple­zier, ja graag! Waar vroe­ger bij­na een kern­cen­tra­le aan het stroom­net­werk werd aan­ge­slo­ten, no­di­gen van­daag de dag Ker­nie’s Fa­mi­lien­park en het Wun­der­land Kalkar uit voor een heer­lij­ke dag met ple­zier & ont­span­ning.

lees meer
Museum Insel Hombroich in Neuss, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Mu­se­um In­sel Hom­broich in Neuss

Ein zau­ber­haf­ter Ort für Kunst in der Na­tur

Die Trep­pen­stu­fen am Aus­gang des Kas­sen­hau­ses wir­ken wie ei­ne Zä­sur. Wer sie hi­nab­steigt, ent­lässt sich für ein paar Stun­den aus dem All­tag und be­t­ritt in der Auen­land­schaft der Erft ei­nen der be­zau­bern­sten Kun­st­or­te Eu­ro­pas: das Mu­se­um In­sel Hom­broich. Hier, in­mit­ten ei­ner au­gen­schein­lich in­tak­ten Flo­ra und Fau­na, hat die Kunst ihren wir­kungs­vol­len Auf­t­ritt.

lees meer