In het woon- en ateliergebouw kunnen gasten een multimediale en interactieve tentoonstelling over het leven en werk van de kunstenaar August Macke bekijken, © Axel Hartmann

Mu­se­um Au­gust Mac­ke Haus

Bonn

Ner­gens an­ders ko­men kunst­lief­heb­bers zo dicht bij de Duit­se ex­pres­si­o­nist Au­gust Mac­ke (1887 – 1914) als in zijn voor­ma­li­ge huis en ate­lier, dat nu een mul­ti­me­di­aal bi­o­gra­fisch mu­se­um is. De me­de­op­rich­ter van de kun­ste­naars­groep “Blau­er Rei­ter“ woon­de en schil­der­de van 1911 tot 1914 in het drie ver­die­pin­gen tel­len­de ge­bouw, in 1878 ge­bouwd in laat-clas­si­cis­ti­sche stijl. Hier ont­ving het uit­zon­der­lij­ke ta­lent be­roemd­he­den uit de Rijn­land­se en na­ti­o­na­le kunst­scè­ne, zo­als Ro­bert Del­au­nay, Guil­lau­me Apol­li­nai­re, Franz Marc, Ga­brie­le Mün­ter en Max Ernst.

Bezoekers die nu door de 14 intieme kamers van het gebouw dwalen en de permanente tentoonstelling van het museum verkennen, kunnen aan de hand van meer dan 100 originele werken, talrijke memorabilia, meubels en documenten ontdekken wat de kunstenaar bewoog in een tijd die werd gekenmerkt door ommekeer.

Men komt meer te weten over zijn artistieke ontwikkeling, zijn kunstpolitieke engagement en de liefdevolle relatie met zijn familie, met wie hij van 1911 tot aan zijn vroege dood op slechts 27-jarige leeftijd in het centrum van Bonn woonde. Hij stierf kort na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914.

Meer dan bijna elke andere kunstenaar uit zijn tijd slaagde August Macke erin om in zijn kleurrijke, lichtdoorstroomde schilderijen nog één keer het aardse paradijs vast te leggen voordat het werd verbrijzeld door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.

Bezoekers maken kennis met het voormalige atelier van de schilder, dat zich op zolder bevindt en waar August Macke samen met Franz Marc de muurschildering “Paradijs“ schilderde. Net als Macke aan het begin van de 20e eeuw kijken ze door de grote ramen naar de nabijgelegen Mariakerk of Victoriabrug. De schilder gebruikte deze plaatsen als motieven voor sommige van zijn werken.

Na een rondleiding door het huis kunnen dagjesmensen de moderne uitbreiding van het museum verkennen, die door de architect Karl-Heinz Schommer uit Bonn werd ontworpen en in 2017 werd geopend. Er zijn wisselende speciale tentoonstellingen gewijd aan expressionisme, klassiek modernisme en Macke's vriendschappen met kunstenaars.

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Speciale tentoonstellingen over expressionisme, klassieke moderne kunst en de vriendschappen van Macke vinden plaats in het moderne museum., © Axel Hartmann
Het drie verdiepingen tellende museumgebouw, gebouwd in 1878 in laat classicistische stijl, was in de tijd van Macke een populaire ontmoetingsplaats voor de Rijnlandse en nationale kunstscene., © Axel Hartmann
Bezoekers van het museum worden omringd door meer dan 100 originele werken, talrijke memorabilia, meubels en documenten., © Axel Hartmann
Het Museum August Macke Haus is een multimediaal biografisch museum., © Axel Hartmann
Een bord wijst naar het centrum van het leven van de kunstenaar August Macke, © David Ertel
Museumbezoekers kunnen in de voetsporen treden van de beroemde expressionist August Macke in de tentoonstelling, © Axel Hartmann
Het museumcafé is de ideale plek voor een pauze, © Axel Hartmann
In het woon- en ateliergebouw kunnen gasten een multimediale en interactieve tentoonstelling over het leven en werk van de kunstenaar August Macke bekijken, © Axel Hartmann

Meer informatie

Nu ontdekken!

Prijzen

Volwassenen: vanaf € 12,00

Contact

Museum August Macke Haus
Hochstadenring 36
53119 Bonn

Heenreis

per Google Maps

Openingstijden

Donderdag 11:00 - 19:00 uur
Vrijdag 11:00 - 17:00 uur
Zaterdag 11:00 - 17:00 uur
Zondag 11:00 - 17:00 uur

Je hebt een aanvraag

Neem graag direct contact op met »Museum August Macke Haus«


Jouw contactgegevens

Ik heb kennis genomen van de gegevensbeschermingsverklaring van Tourismus NRW e.V. en ga ermee akkoord dat de door mij verstrekte gegevens elektronisch worden verzameld en opgeslagen om contact met mij op te kunnen nemen.

Veiligheidsvraag *

Velden met een * zijn verplicht.