Heen­reis met de trein


Meer dan 30 IC-, EC- en ICE-sta­ti­ons en een goed op el­kaar af­ge­stemd lo­kaal open­baar ver­voer­net ma­ken een com­for­ta­be­le reis mo­ge­lijk. Een ICE van Am­ster­dam naar Düs­sel­dorf doet er pre­cies 2 uur.

Via het spoor ko­men gas­ten van hein­de en ver­re snel aan hun doel: want Noor­drijn-West­fa­len heeft het groot­ste spoor­net in Duits­land. Meer dan 30 IC-, EC- en ICE-sta­ti­ons en een goed op el­kaar af­ge­stemd lo­kaal open­baar ver­voer­net ma­ken een com­for­ta­be­le reis mo­ge­lijk. Een ICE van Am­ster­dam naar Düs­sel­dorf doet er pre­cies 2 uur en 13 over, van Arn­hem of Utrecht gaat het zelfs nog snel­ler.

En een­maal aan­ge­ko­men kun­nen va­kan­tie­gan­gers hun sight­see­ing­pro­gram­ma ook met de trein af­leg­gen: In de he­le deel­staat gel­di­ge ver­voers­be­wij­zen zo­als het ?Schö­ner Tag Tic­ket? ma­ken com­for­ta­be­le ont­dek­kings­rei­zen voor een prik­je mo­ge­lijk. Pa­ren, fa­mi­lies of men­sen die al­leen rei­zen kun­nen hier­mee voor een vas­te prijs een he­le dag lang kris­kras door Noor­drijn-West­fa­len rij­den.

www.bahn.de