Schauspielhaus Düsseldorf [Ausschnitt], © Sebastian Hoppe

The­a­ter in Noor­drijn-West­fa­len!

Een reis door een uniek the­a­ter­land­schap

Som­mi­gen vin­den het mis­schien ab­surd, het the­a­ter­land­schap in Duits­land in te schrij­ven voor de UNES­CO-we­rel­derf­goed­lijst, maar als je de di­ver­si­teit aan büh­nes in Noor­drijn-West­fa­len be­kijkt merk je pas echt, hoe uniek de cul­tu­re­le schat is die hier ter plaat­se kan wor­den ont­dekt.

Van het elegante Schauspielhaus in Düsseldorf tot en met de kleine zaal in het Schlosstheater Moers, van het ultra moderne Theater Paderborn tot en met het neobarokke Grillo-Theater in Essen nodigen de meest gevarieerde theaters uit, een grote theaterreis te maken. Zo verschillend als de architectuur, zo gefacetteerd zijn ook de optredens alleen al van de 22 openbare theaters: Voor succesvolle experimenten ga je tegenwoordig naar het Dortmunder Schauspiel, voor grote acteurskunst naar het Schauspiel-theater in Keulen, terwijl de waarschijnlijk meest internationale bühne het Schauspiel Bochum onder leiding van Johan Simons is. Als het buiten niet zo mooi zou zijn, zou je je in Noordrijn-Westfalen iedere dag naar keuze kunnen laten beroeren, ontvoeren of op het hoogte niveau laten verstoren.

Naast de grote theaters blijft veel ruimte over voor individuele handschriften zoals bijvoorbeeld die van Roberto Ciulli, die met zijn magische voorstellingen van diepte en absurditeit sinds 1980 zijn stempel op het Theater an der Ruhr in Mühlheim drukt. Het maakt niet uit of je naar Münster, Bielefeld, Bonn of naar Aken gaat; het niveau van de meerdere duizenden optredens per avond in Noordrijn-Westfalen is doorgaans hoog. De bühnes delen bovendien de opvatting, dat ze de stad in het stadtheater zeer serieus nemen: Met audiowalks door voetgangerpassages, theater op soms vrij gekozen, soms noodzakelijke geworden alternatieve bühnes maar ook met de productie van nieuwe stukken van de Herbert Grönemeyer-Revue in Bochum tot en met de discussie over de NSU-moorden in Keulen gaat men hier geen onderwerpen uit de weg, die de mensen ter plaatse bezig houden.

De grote scène wordt hierdoor aangevuld door festivals van de avantgardistische Ruhrtriennale en de traditierijke Ruhrfestspielen tot en met het Shakespeare Festival Neuss, het decentrale Impulse Festival tot en met de toneelstukken in Mülheim, waarbij de beste nieuwe stoffen geëerd worden op de bühne. Dit geheel wordt aangevuld door de commerciële productieplaatsen van de vrije scène zoals het Theater im Bauturm in Keulen, het Theater im Pumpenhaus in Münster, het Theater Rottstr. 5 in Bochum of het FFT in Düsseldorf. 

Gaat dat je voorstellingsvermogen te boven? Een bijzonder goede start voor gasten, ook gelijk voor vanavond, biedt het portaal Kulturkenner en het omvangrijke programma op het platform Bühnen NRW.

www.kulturkenner.de