Kasteel Dyck in Jüchen, © Tourismus NRW e.V.

15x wan­del­ple­zier in NRW

Of Drei-Täler-Tour, Gol­de­ne Pfad of bi­o­boer­de­rij­en in het Wind­ra­ther Tal - de nieu­we wan­del­gids pre­sen­teert 15 tips voor af­wis­se­len­de toch­ten in ver­schil­len­de re­gi­o's - al­le­maal met in­si­der-tip-ka­rak­ter.

Of Drei-Täler-Tour, Goldene Pfad of bioboerderijen in het Windrather Tal - de nieuwe wandelgids presenteert 15 tips voor afwisselende tochten in verschillende regio's - allemaal met insider-tip-karakter.