Ansicht auf die Zeche, © M. Holtappels-LWL

In­du­stri­ë­le cul­tuur op de Ze­che Zol­lern

Neem een kijk­je ach­ter de scher­men van het kas­teel van de ar­beid

Een kijk­je ach­ter de ge­vel van een in­druk­wek­kend ge­bouw: Het kas­teel van de ar­beid was een mijn, waar hard werd ge­werkt. Het LWL-Mu­se­um ver­teld span­nen­de din­gen over het le­ven van toen.

Als alles was verlopen volgens de plannen uit de jaren 60 van de vorige eeuw, toen de Zeche Zollern net buiten bedrijf was genomen, dan zou op deze plek nu een snelweg lopen en dit buitengewone industriële monument zou niet meer bestaan. Gelukkig engageerden zich toentertijd vele burgers voor het behoud van het esthetische gebouw uit staal en glas en zorgden zo voor het begin van de industriële monumentenzorg in het Ruhrgebied.

Het behoud van de Zeche Zollern was zeer zeker de moeite waard: Achter de indrukwekkende bakstenen gevel en de Jugendstil-hal kan met in eerste instantie de mijn alleen maar raden. En dat was ook precies het idee achter de bouw van de mijn in het westen van Dortmund, dat een presentatie-object zou moeten worden. Het zogenaamde “Schloss der Arbeit” (kasteel van de arbeid) lijkt echter alleen uiterlijk op een adele residentie. Sinds 1898 werd er achter de indrukwekkende muren kolen gedolven.

De tentoonstellingen, die in het tegenwoordige LWL-Museum op het voormalige mijn bevinden, hebben echter niet alleen met de glans en representatiecultuur van de steenkolenmijn te maken, maar vertellen de bezoekers vooral ook over de werkprocessen, die achter de mooie gevel lagen. In de verschillende tentoonstellingsruimtes zoals de Lampenstube of de Waschkaue ervaren de bezoekers vele wetenswaardigheden over de toenmalige werkomstandigheden, die het museum op een mooie manier vertelt aan de hand van verschillende vitae van vrouwen en mannen. Het museum maakt hierbij geen gebruik van een industrieel-culturele romantiek, maar legt op een realistische manier uit, hoe hard het leven voor de medewerkers van de mijnen en hun families kon zijn maar ook welke gevaren het werk met zich meebracht.

Het museum in de Zeche Zollern ziet zich als museum van de sociale en culturele geschiedenis van de mijnbouw in het Ruhrgebied en toont ook regelmatig speciale tentoonstellingen. Het behoort tot de Europese Route der Industriekultur en is zodoende één van de belangrijkste industrieel-culturele plekken, die in geschiedenis geïnteresseerden zouden moeten bezoeken. Maar ook voor kinderen heeft de Zeche Zollern het één en ander te bieden: Mijnbouwleerling Franz leidt de kleine gasten op een kindvriendelijke manier door het museum. In de belevenisruimte Unter Tage kunnen kinderen met alle zintuigen de wereld in de mijn waarnemen en op het buitenterrein nodigt een speelplaats de allerkleinsten uit om lekker te klimmen en te glijden op de speel-schachtbok.

www.lwl.org

Meer informatie:
Dinsdag tot en met zondag en tijdens feestdagen: van 10.00 tot 18.00 uur

Kaart van NRW

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

Sicht auf die Zeche Zollern, © Dirk Walther
Ansicht auf die Zeche, © M. Holtappels-LWL
Luftaufnahme, © S. Cintio-LWL
Das prunkvolle Jugendstilportal der Maschinenhalle auf Zeche Zollern in Dortmund, © M. Holtappels-LWL

Meer informatie

Nu ontdekken!