Mariendom in Velbert-Neviges, © Simon Erath

Be­de­vaart­kerk van Ne­vi­ges

Een be­stem­ming voor be­de­vaart­gan­gers be­staan­de uit be­ton, sym­bo­len en licht

Een bouw­werk zo­als een op­ge­sta­pel­de rots­s­culp­tuur, diens ui­ter­lijk de be­zoe­kers in eer­ste in­stan­tie vaak ir­ri­teert, maar van bin­nen die­pe in­druk weet te ma­ken.

De Mariadom in de wijk Neviges in Velbert werkt in zijn strengheid als wederpartij van Gaudi's naturalistische Sagrada Familia in Barcelona. Maar desalniettemin verbindt het opvallend sobere sacrale bouwwerk in het Neanderland zowel voor geslaagde lichtaccenten alsook de voorkeur voor de bouwstof beton met de Catalaanse publieksmagneet.

De Keulse architect Gottfried Böhm heeft het bouwwerk ontworpen. Hij heeft als eerste Duitse architect de Pritzker-Prijs, de wereldwijd belangrijkste onderscheiding voor architectuur, mogen ontvangen.

Böhm was met zijn experimenteel werk de winnaar van een architectuurwedstrijd van het aartsbisdom Keulen. De ruimte in de aanwezige kloosterkerk was niet meer voldoende voor het toenemende aantal bedevaartgangers in de naoorlogse tijd. Door de keuze van Böhm als kunstenaar kregen ze na afwerking in 1968 een kunstwerk met internationale faam. Het symboliseert met zijn toenemende, slingerende pelgrimsroute de symbolische weg van een bedevaart, die eindigt in de “Stad van God op de berg”. De straatlantaarns en de bestrating herinneren aan een kerkplein, maar zij bevinden zich net als de galerijen, gerangschikt als ramen en balkons van gevels, in de binnenruimte.

Naast de lantaarns is het natuurlijk licht doorslaggevend voor de sfeer in de kerk. Het licht valt door de door Böhm ontworpen glas in lood ramen. Het meest voorkomende motief is de roos, een Mariasymbool. Het rood ervan hult de betongrijze, halachtige “ruimte” in het bijzonder tijdens zonnige dagen in een intensieve lichtsfeer.

De kerk is geweid voor “Maria Koningin van de Vrede”, want reeds sinds de 17e eeuw is het “Hardenberger genadebeeld” van Maria het reis van de bedevaartgangers. Sindsdien worden ze verzorgd door de aldaar levende franciscanen, die indien gewenst ook bezoekers rondleiden door de kerk.

Een rondlopend wandelpad door het heuvelachtige biedt een mooi uitzicht op de spectaculaire kerk.

www.neanderland.de

Openingstijden:

Maandag t/m zaterdag van 06.30 uur tot ca. 18.20 uur

Kaart van NRW