Flughafen Köln Bonn Gate © Foto Oliver Franke, Tourismus NRW e.V., © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Heen­reis met het vlieg­tuig

Meer dan 400 di­rec­te ver­bin­din­gen we­reld­wijd

Twee gro­te in­ter­na­ti­o­na­le lucht­ha­vens - Düs­sel­dorf Air­port en Kö­ln Bonn Air­port - even­als ver­de­re lucht­ha­vens met Eu­ro­pe­se ver­bin­din­gen in Dort­mund, Mün­ster/Os­na­brück, Pa­der­born/Lipp­stadt en Wee­ze/Nie­der­r­hein ver­bin­den de deel­staat met al­le be­lang­rij­ke na­ti­o­na­le plaat­sen maar ook met bui­ten­land­se me­tro­po­len.

De zes luchthavens in Noordrijn-Westfalen zorgen met meer dan 400 directe verbindingen wereldwijd ervoor, dat gasten vliegensvlug op hun plaats van bestemming komen. Twee grote internationale luchthavens - Düsseldorf Airport en Köln Bonn Airport - evenals verdere luchthavens met Europese verbindingen in Dortmund, Münster/Osnabrück, Paderborn/Lippstadt en Weeze/Niederrhein verbinden de deelstaat met alle belangrijke nationale plaatsen maar ook met buitenlandse metropolen.

Dort­mund Air­port

Dort­mund

De voor­ma­li­ge re­gi­o­na­le lucht­ha­ven ver­bindt Dort­mund met me­tro­po­len in heel Eu­ro­pa.

lees meer

Düs­sel­dorf Air­port

Düs­sel­dorf

Als groot­ste lucht­ha­ven van NRW en als op twee na groot­ste pas­sa­gier­s­lucht­ha­ven van Duits­land biedt Dus­sel­dorf Air­port ver­bin­din­gen naar 200 be­stem­min­gen we­reld­wijd aan.

lees meer