©
HeinirichNeuyBauhausMuseum in Steinfurt, © Manfred Vellmer

Hein­rich­NeuyBau­hausMu­se­um


Hein­rich Neuy was één van de jong­ste Bau­haus-leer­lin­gen

Het Hein­rich­Neuy­Bau­haus­Mu­se­um in Stein­furt-Borg­horst werd ter ge­le­gen­heid van de 100e ver­jaar­dag van de naam­ge­ver in ju­ni 2011 ge­o­pend. Hier kun­nen wer­ken van Hein­rich Neuy zelf maar ook van an­de­re Bau­haus-leer­lin­gen en Bau­haus-le­ra­ren in af­zon­der­lij­ke- en ge­meen­schap­pe­lij­ke ten­toon­stel­lin­gen wor­den be­won­derd.

Heinrich Neuy was één van de jongste Bauhaus-leerlingen; hij studeerde van 1930 tot 1932 in Dessau. Zijn leraren waren onder andere Josef Albers, Lilly Reich, Ludwig Mies van der Rohe, Ludwig Hilbersheimer en Wassily Kandinsky. Als schilder en tekenaar lag zijn focus erop, door vorm en kleur fenomenen zoals karaktereigenschappen, seizoenen en muzikale klanken zichtbaar te maken. Hij ontwierp echter ook voorwerpen zoals een als speeltoestel te gebruiken kinderstoel van hout en stalen buizen, die geschikt was voor industriële serieproductie. 

Het HeinrichNeuyMuseum voelt zich verplicht tegenover de vormgevingsleer van het Bauhaus, dat talloze klassiekers binnen architectuur, design en schilderskunst naar voren heeft gebracht. 
www.heinrichneuybauhausmuseum.de

Kaart van NRW