Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius

Mar­ga­re­then­höhe

Een van de be­lang­rijk­ste Eu­ro­pe­se voor­tuin­ste­den

De Mar­ga­re­then­höhe is een wijk in het Zui­den van Es­sen, die gun­sti­ge woon­ruim­te niet al­leen voor per­so­neel en me­de­wer­kers van de fir­ma Krupp moest bie­den. De stich­ting van Mar­ga­re­the Krupp, we­du­we van de be­ken­de in­du­stri­eel Frie­d­rich Al­fred Krupp, ver­leen­de in 1906 de op­dracht hier­toe.

Met betrekking tot de architectuur behoort deze tot de eerste zogenaamde voortuinsteden. De toekomstgeoriënteerde woningen baseerden op een 'variabele type-plattegrond', die al naar gelang de benodigde ruimte kon worden aangepast. Sinds 1987 valt de wijk Margarethenhöhe onder monumentenzorg. Vormgegeven werd de wijk door de architect Georg Metzendorf. 

Zowel een door het Ruhr Museum en de Margarethe Krupp-Stiftung ingerichte 'voorbeeldwoning' in de Stensstraße 25 evenals een tentoonstelling rondom de geschiedenis van de Margarethenhöhe in het voormalige 'Kleine Atelierhaus' aan de Sommerburgstraße 18 kunnen worden bezichtigd in het kader van rondleidingen. 
www.ruhrmuseum.de/margarethenhoehe 

Hier vind je nog meer highlights rondom het Bauhaus-jubileumjaar in Essen. 

Kaart van NRW