Osthaus Museum Hagen, © Werner Hannappel

Os­t­haus Mu­se­um

Deel van het kunst­kwar­tier Ha­gen

Het in­te­ri­eur van de in 1902 als Fol­kwang Mu­se­um ge­o­pen­de ge­bouw werd vorm­ge­ge­ven door Hen­ry van de Vel­de. Na de dood van Karl Ernst Os­t­haus werd de ver­za­me­ling gro­ten­deels ver­kocht naar Es­sen en Kre­feld.

De focus van de verzameling van het Osthaus Museum ligt bij de stukken uit de vroege moderne kunst en het expressionisme tot en met het sociaal realisme; hier worden steeds weer andere samenstellingen getoond.

De architect Gerard ontwierp het gebouw van het museum in de stijl van de Neorenaissance, tot Osthaus Henry van de Velde leerde kennen en hem de vormgeving van het interieur voor zijn rekening liet nemen.  

Dependance van het museum is de Hohenhof, het woonhuis van de oprichter van het museum, Osthaus.
www.osthausmuseum.de 

Hier vind je de highlights ter gelegenheid van het Bauhaus-jubileumjaar in Hagen. 

Kaart van NRW