Het aantal gasten op evenementen is groot, © Michael Lübke, Düsseldorf Festival

Düs­sel­dorf Fes­ti­val

Sterk the­a­ter en in­ten­se emo­ties

Het wordt don­ker op de Burg­platz aan de oe­ver van de Rijn. Klei­ne groep­jes men­sen ver­za­me­len zich voor de gro­te, hel­der ver­lich­te the­a­ter­tent van het Düs­sel­dorf Fes­ti­val. Ze kij­ken al­le­maal reik­hal­zend uit naar de voor­stel­ling in de spe­ci­aal ge­bouw­de the­a­ter­zaal, die sinds het be­gin van de ja­ren ne­gen­tig het hart vormt van het gro­te jaar­lijk­se eve­ne­ment dat ge­du­ren­de 19 da­gen in sep­tem­ber plaats­vindt en wordt ge­ken­merkt door een ge­va­ri­eerd pro­gram­ma per­for­ming arts. Het be­gon als het "Altstad­therbst Kul­tur­fes­ti­val" en heeft in de loop der ja­ren een vas­te plaats ver­wor­ven in het cul­tu­re­le land­schap van de Rijn­me­tro­pool – met on­ge­veer 20.000 gas­ten per jaar.

Oorspronkelijk zag het Düsseldorf Festival zichzelf als een tegenhanger van de klassieke werking van de openbare theaters en klassieke concertpodia in de stad. Het evenement is altijd trouw gebleven aan deze benadering met zijn interdisciplinaire podiumkunstenprogramma. Het omvat Cirque Nouveau-stukken, modern danstheater en grote muziektheaterproducties. Het festivalteam van ongeveer 70 mensen werkt hard om gasten sterk theater, adembenemende akoestiek en intense emoties te bieden. Het publiek bedankt hen met staande ovaties en een jubelkoor. Het evenement straalt ook tot ver buiten de Burgplatz.

Kleinere locaties die normaal voor de culturele scene niet toegankelijk zijn, worden op bepaalde data omgetoverd tot indrukwekkende muziekpodia, zoals kerken in de oude binnenstad, bankfoyers of de uitkijkverdiepingen van nabijgelegen torenflats. Hier bieden bands en individuele muzikanten concertformats op de grens tussen oude muziek, klassieke muziek, jazz en popmuziek. Bezoekers van deze bijzondere locaties kunnen zich voorbereiden op nieuwe ervaringen.

Periode: van 11 september tot 30 september 2024

www.duesseldorf-festival.de/en

Impressies & video's

Jouw inspiratie: jouw NRW in prenten

De grote theatertent van het Düsseldorf Festival staat op de Burgplatz, © Michael Lübke, Düsseldorf Festival
Het aantal gasten op evenementen is groot, © Michael Lübke, Düsseldorf Festival
Het publiek is enthousiast. Na de optredens geven de gasten applaus, © Michael Lübke, Düsseldorf Festival
Tijdens de pauzes kunnen de gasten een koel drankje halen aan de bar, © Michael Lübke, Düsseldorf Festival

Zin in meer ont­dek­kin­gen?

Laat je in­spi­rie­ren...

De Zeche Hannover (Kolenmijn) in Bochum viert de ExtraSchicht., © RuhrTourismus / Kreklau

Events in Noor­drijn-West­fa­len

lees meer
Street Art van de kunstenaars Majabrothers, Ben Mathis en de Föns Crew in Kiefernstrass in Düsseldorf., © Johannes Höhn

Düs­sel­dorf

lees meer
Op veel shows en andere evenementen maken bezoekers kennis met de Japanse cultuur, © Düsseldorf Marketing & Tourismus GmbH

Ja­pan Tag in Düs­sel­dorf

lees meer