Paint on Walls-Festival Geldern 2021, Studio Yasja, © Tourismus NRW e.V.

Bij­zon­de­re pla­ne­ten


Nieuw­ko­mers en ge­hei­me tips

Augmented Realityfestivals, Tolkiendagen of live kunstperformances in de grootste wandelgalerij ter wereld: In Noordrijn-Westfalen beleven ook evenementenkenners en reisprofs nog echte verrassingen. Een overzicht geeft geheime tips, van fantasy over sportief, maar altijd uiterst creatief en ontspannend voor elke bezoeker.

Vir­tu­e­le kunst in (in­ter-)ac­tie

Wie zin heeft om nieu­we trends te tes­ten en kunst­wer­ken, die met het blo­te oog in de ech­te we­reld niet te zien zijn, op een beeld­scherm te ont­dek­ken, is bij ver­schil­len­de vir­tu­e­le fes­ti­vals in Noor­drijn-West­fa­len op het juis­te adres.

lees meer

Tol­kien­da­gen in Gel­dern

De Tol­kien­da­gen in Gel­dern zijn Eu­ro­pa's groot­ste fan­bij­een­komst rond J.R.R. Tol­kiens wer­ken, zo­als "Lord of the Rings" of "De Hob­bit". Be­zoe­kers kun­nen daar meer over de in­vloed van de be­roem­de au­teur en het li­ve-rol­len­spel le­ren.

lees meer

Street Art ver­o­vert Nood­rijn-West­fa­len

Voor kun­ste­naars uit de Street Art-scè­ne zijn ge­vels de ge­zich­ten van de open­ba­re ruim­te: Ze zijn triest en grijs, sym­bool voor een slech­te sfeer. Kunst moet daar­om de plei­nen, woon­blok­ken of stra­ten bon­ter en le­ven­di­ger ma­ken – en men­sen uit­no­di­gen om een kijk­je te ko­men ne­men en er wat tijd door te bren­gen. In Noor­drijn-West­fa­len zijn er zelfs meer­de­re be­lang­rij­ke fes­ti­vals die de aan­blik van ste­de­lij­ke cen­tra op­waar­de­ren. Hier­on­der vin­den cul­tuur­lief­heb­bers en­ke­le van de ge­re­pu­teer­de eve­ne­men­ten die nu eens in gro­te me­tro­po­len, dan weer in klei­ne­re stad­jes op­zien ba­ren.

lees meer

Gra­vel Ga­mes Ruhr­ge­biet

Uit­pro­be­ren, tes­ten en mis­schien zelfs een wed­strijd win­nen: Het fiets­eve­ne­ment in de ko­len­mijn Ewald in Her­ten biedt veel mo­ge­lijk­he­den voor ie­der­een die graag zelf in het za­del zit en van uit­da­gin­gen houdt.

lees meer

Meer eve­ne­men­ten ont­dek­ken?

Klik in...

Het uiteindelijke vuurwerk maakt deel uit van de Extraschicht. Een vindt plaats in de Henrichshütte, © Ruhr Tourismus, Kreklau

Events: on­ze ster­ren

lees meer
Reuzenrad voor de St. Petri Kerk in Soest, © Roland Jung

Events: on­ze ster­re­tjes

lees meer