Panarbora uitzichtplatform , © Tourismus NRW e.V.

Uit­kijk­pun­ten en Sky­walks


Het land­schap van­uit vo­gel­per­spec­tief

Na­tuur van bo­ven

Uit­zicht op de Ei­fel, Ex­tern­stei­ne of het na­tuur­be­le­ve­nis­park Pa­n­ar­bo­ra - wel­ke be­ziens­waar­dig­heid zal je de adem be­ne­men?

Eifelblick Eugenienstein , © Tourismus NRW e.V.

Uit­zicht over de Ei­fel

Langs tal­lo­ze fiets- en wan­del­pa­den in de Ei­fel vind je heel bij­zon­de­re rust­plaat­sen die je een uniek uit­zicht be­lo­ven op de land­schap­pe­lij­ke hoog­te­pun­ten van de re­gio.
Details

Vogelvlucht van het Panarbora boomkroonpad , © Tourismus NRW e.V.

Pa­n­ar­bo­ra

Een wan­de­ling door de boom­top­pen van Noor­drijn-West­fa­len mag geen en­ke­le na­tuur­lief­heb­ber aan zich voor­bij la­ten gaan.
Details

Tiger & Turtle grote sculptuur in Duisburg, © Johannes Höhn

Om­hoog en om­laag in het Ruhr­ge­bied

Uit­zich­ten en pa­no­ra­ma's op de rou­te van de in­du­stri­ë­le cul­tuur Je kunt door al­le hoog­ovens het Ruhr­ge­bied niet meer zien? Geen pro­bleem dank­zij de ve­le slak­ken­ber­gen en uit­kijk­pun­ten: Een­maal bo­ven aan­ge­ko­men bie­den zij uit­ge­strek­te pa­no­ra­ma's op het span­nen­de in­du­stri­ë­le land­schap.
Details

Na­ti­o­naal na­tuur­mo­nu­ment Bruch­hau­ser Stei­ne

Zeld­za­me plan­ten- en die­ren­soor­ten, de ge­o­lo­gi­sche ont­staans­ge­schie­de­nis even­als de wal­com­plexen uit de IJ­zer­tijd ma­ken van de bij­zon­de­re rot­sen bij Ols­berg een na­ti­o­naal na­tuur­mo­nu­ment in Noor­drijn-West­fa­len.
Details

De Wiembecke-vijver en de Externsteine in het Teutoburgerwoud, © Tourismus NRW e.V.

Ex­tern­stei­ne in Horn-Bad Mein­berg

De­ze zand­steen gi­gan­ten wa­ren reeds be­kend bij de oer­men­sen: de Ex­tern­stei­ne be­staan sinds de ijs­tijd in het Teu­to­bur­ger­woud. Ont­dek de span­nen­de schoon­heid!
Details

De Weser-Skywalk, © Tourismus NRW e.V.

De We­ser-sky­walk

Laat het le­ven van al­le­dag in het dal en be­kijk de we­reld van bo­ven: van­af de Han­no­ver­schen Klip­pen heb je een adem­be­ne­mend uit­zicht op het Teu­to­bur­ger­woud.
Details

Uitzicht op de Skywalk Willingen in de zomer, © Skywalk Willingen

Sky­walk Wil­lin­gen

Een pa­no­ra­misch avon­tuur in het Sau­er­land Er ooit van ge­droomd om met de wol­ken mee te lo­pen en af­stand te hou­den van de druk­te van al­le­dag? De Sky­walk Wil­lin­gen maakt de­ze droom waar!
Details