©
Stadskern Keulen, © Sanny Zoekt Geluk

Keu­len & Rhein-Erft-Kreis


Groot­ste­de­lij­ke flair ont­moet ro­man­tiek van wa­ter­burch­ten

Mil­joe­nen be­zoe­kers ko­men ie­der jaar af op Duits­lands po­pu­lair­ste be­ziens­waar­dig­heid: de Dom van Keu­len is hét sym­bool van de groot­ste stad in Noor­drijn-West­fa­len en een be­lang­rijk bouw­werk bin­nen de re­gio. Ook de Rhein-Erft-Kreis, die aan Keu­len grenst, is be­kend om zijn bij­zon­de­re bouw­wer­ken: de kas­te­len Au­gus­tus­burg en Fal­ken­lust in Brühl staan net als de Dom van Keu­len op de We­rel­derf­goed­lijst van Unes­co en val­len zo­wel bij ge­schie­de­nis­fans als lief­heb­bers van klas­sie­ke mu­ziek in de smaak. Want één keer per jaar vin­den hier de Brühler Schlos­skon­zer­te plaats in een his­to­risch de­cor.

©
Slot Türnich, © Tourismus NRW e.V.

Burch­ten, kas­te­len en mo­lens

Fiets- en wan­del­toch­ten door de Rhein-Erft-Kreis zijn per de­fi­ni­tie idyl­lisch: langs de weg op rou­tes zo­als de Was­ser­bur­gen­rou­te ver­schij­nen tel­kens burch­ten, kas­te­len en mo­lens. De app Quo­Ra­dis na­vi­geert fiet­sers met hun smartpho­ne of ta­blet door het Rijn­land en gaat bij­voor­beeld via de Erft- of de Rhein­rad­weg.

©
Blick auf den Kölner Dom und den Rhein am Abend., © Udo Haake, KölnTourismus GmbH

Cul­tuur en shop­ping

De Rijn­me­tro­pool Keu­len en de Rhein-Erft-Kreis staan be­kend om hun pres­ti­gi­eu­ze mu­sea, die op­val­len met hun ex­po­si­ties van in­ter­na­ti­o­naal ni­veau. Naast het om­vang­rij­ke cul­tu­re­le aan­bod biedt Keu­len na­tuur­lijk ook shop­ping en groot­ste­de­lij­ke flair. De Schil­der­gas­se, die sa­men met de Ho­he Straße de cen­tra­le voet­gan­gers­zo­ne van Keu­len vormt, geldt als de drukst be­zoch­te win­kel­straat van Duits­land. Ver­ge­le­ken hier­mee maakt het Bel­gis­ches Vier­tel een klei­ne maar fij­ne in­druk. In de hip­pe wijk van Keu­len wis­se­len de­sign­win­kels, klei­ne ca­feetjes en tren­dy bars el­kaar af en ge­ven een kijk­je in de jon­ge cul­tuur van de stad. Be­zoe­kers be­le­ven de Rijn­stad ook au­then­tiek in de ou­de bin­nen­stad, waar ge­nie­ten van een lek­ke­re Kölsch net zo hoort bij een ge­slaagd ver­blijf als een boot­tocht over de Rijn.

 • ©
  Bahnstation in Köln Ehrenfeld., © Bilderblitz / KölnTourismus GmbH
  ©
  Aussicht auf den Rheinauhafen, © Dieter Jacobi / KölnTourismus GmbH
  ©
  Die Badehalle in der Claudius Therme, © Claudius Therme GmbH & Co. KG
 • ©
  Schloss Loersfeld, Rhein-Erft-Kreis, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Slot Loersfeld, © Tourismus NRW e.V.
  ©
  Gasse in der Altstadt, © Dieter Jacobi / KölnTourismus GmbH
Swipe, um mehr zu erfahren...

Fiets- en wan­del­toch­ten


Ont­dek­kin­gen in de re­gio Keu­len & Rhein-Erft-Kreis

Die Scheuerbachsenke in der Wahner Heide zeichnet sich durch ihre Dünenlandschaft aus, © Bündnis Heideterrasse e.V._
©

De Wah­ner Hei­de

Cul­tuur, shop­ping en groot­ste­de­lij­ke flair


Ont­dek­kin­gen in de re­gio Keu­len & Rhein-Erft-Kreis

Schokoladenbrunnen, © Schokoladenmuseum Köln
©

Cho­co­la­de­mu­se­um Keu­len

Hohenzollernbrücke mit Dom, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.
©

Dom van Keu­len

Aus dem Jahr 1844 stammt das Gebäude des heutigen Max Ernst Museums Brühl des LVR, © Tourismus NRW e.V.
©

Max Ernst Mu­se­um van het LVR

Das Museum Ludwig bei Nacht von Außen, © Rheinisches Bildarchiv Köln
©

Mu­se­um Lud­wig in Keu­len

Timo - ne echt kölsche Köbes, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.
©

Ti­mo Eck­stein – een echt Keul­se Kö­bes

Die Schildergasse in Köln, bei der Shoppingmeile, © KölnTourismus GmbH / Andreas Möltgen
©

Keul­se Schil­der­gas­se

Dom, Rhein und Hohenzollernbrücke im Schein der Kölner Lichter, © Dieter Jacobi / Köln Tourismus
©

“Kö­l­ner Lich­ter”

Meer elementen laden
Severin von Hoensbroech, © Tourismus NRW e.V.
Timo Köbes Lommerzheim Köln, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.