Uitzicht op de Rursee in de Eifel in Nideggen, © Tourismus NRW e.V.

Ver­lan­gen naar wa­ter


Ma­gi­sche mo­men­ten aan het wa­ter en op zach­te gol­ven

Blauw won­der

Of het nu een ri­vier, een meer of een stuw­dam is - wij voe­len ons ma­gisch aan­ge­trok­ken tot wa­ter. In NRW zijn er niet al­leen veel mooie plek­ken om aan het wa­ter te zit­ten en je ge­dach­ten op reis te stu­ren, maar ook di­ver­se mo­ge­lijk­he­den om daad­wer­ke­lijk te gaan va­ren.

Natuurbelevenis-zwembad Einruhr , © Tourismus NRW e.V.

Bui­ten­ge­wo­ne stuw­me­ren en bui­ten­ba­den

Ge­woon ont­span­nen, tus­sen­door in het koe­le wa­ter sprin­gen en ver­der ge­woon niks doen: In de zo­mer zijn zwem­me­ren ge­woon het bes­te als je even wilt ont­span­nen van de hit­te.
Details

Surfer in Action in der Wasserskianlage Surf Langenfeld, © Johannes Höhn

Ac­tie op het wa­ter

Wa­ter­ski­ën, wa­ke­boar­den, stand-up paddling, rub­ber­bo­ten of ka­no­ën: de ri­vie­ren en me­ren in NRW bie­den wa­ter­spor­ten voor el­ke stem­ming en smaak. Snel of rus­tig, met een mooi uit­zicht of bui­ten­ge­woon swin­gend, zo­als blob­ben op de Big­ge­see.
Details

Kanzelbrücke über dem Möhnesee, © Tourismus NRW e.V.

Fiets­pa­den langs ri­vie­ren

Of het nu langs de Ruhr, de Rijn, de Lip­pe of de Sieg is: in NRW be­ge­lei­den fiets­pa­den gro­te en klei­ne ri­vie­ren van de bron tot de mon­ding en bie­den ge­va­ri­eer­de fiets­toch­ten met bij­na geen hel­lin­gen.
Details

Afkoelen bij de Aggertalsperre in het Bergische Land., © @theolator

Stuw­me­ren in het Ber­gis­ches Land

Twaalf stuw­me­ren in het Ber­gis­ches Land bie­den niet al­leen goed drink­wa­ter, maar ook de bes­te ex­cur­sie­mo­ge­lijk­he­den – en een re­cord: geen en­ke­le an­de­re re­gio in Eu­ro­pa biedt zo­veel stuw­me­ren op zo'n klein op­per­vlak.
Details

Rijnfietsroute NRW , © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Uit­stap­jes langs de Rijn

Te voet, met de fiets, in de ka­bel­baan of op de rug van een ezel; in Noor­drijn-West­fa­len kun je de Rijn op heel ver­schil­len­de ma­nie­ren ont­dek­ken.
Details