©
Villa Plange Soest, © Stephan Hense

Vil­la Plan­ge


Ge­bouwd door Bru­no Paul in de stijl van het so­ci­aal re­a­lis­me

Vil­la Plan­ge is een van meer­de­re vil­la's in Soest, die van­af de ja­ren '20 van de vo­ri­ge eeuw wer­den ge­bouwd door de Ber­lijn­se ar­chi­tect Bru­no Paul. Naast het huis zelf ont­wierp hij ook het in­te­ri­eur en liet het spe­ci­aal voor de vil­la pro­du­ce­ren.

De in 1927 opgeleverde Villa Plange was oorspronkelijk bedoeld als woonhuis voor de industriële familie Plange. Het gebouw werd gebouwd door de Berlijnse architect Bruno Paul, die tot de toonaangevende architecten uit de jaren '20 van de vorige eeuw behoort. Walter Gropius en Mies van der Rohe waren zijn leerlingen.

Naast werkzaamheden in grote steden in Europa heeft Paul in de jaren '20 ook nog andere toonaangevende gebouwen in Soest laten bouwen, zoals bijvoorbeeld de ondernemersvilla's 'Sternberg' en 'Jahn', die eveneens in de stijl van het sociaal realisme werden gebouwd.

Het project 'Villa Plange' omvatte niet alleen het ontwerp van het huis zelf, maar ook het interieur van de villa. Als voormalig meubelontwerper ontwierp Paul meubelstukken, vloerkleden en lampen, die hij speciaal voor de villa liet produceren. 
Villa Plange kan op afspraak met de regio Soest worden bezichtigd. Ook een voor de villa ontworpen meubel-ensemble kan worden bewonderd.  
www.bauhaus100-im-westen.de

Kaart van NRW

Bau­haus in NRW

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Kre­feld­se per­spec­tie­ven

Hohenhof in Hagen, © Simon Erath
©

Ha­gen­se im­pul­sen

Landhaus Ilse, Burbach, © Gemeinde Burbach
©

Tocht door West­fa­len

Margarethenhöhe in Essen, © Ruhr Tourismus GmbH, Jochen Schlutius
©

Tocht door het Ruhr­ge­bied

Museum Haus Esters, Krefeld, Gartenseite, © Volker Döhne Kunstmuseen Krefeld
©

Tocht door het Rhein­land