Uitzicht op de pauze van Bochum in Wülfrath, © Johannes Höhn

Mooi wel ne­an­der­land!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Surfer in Action in der Wasserskianlage Surf Langenfeld, © Johannes Höhn

Al­les be­hal­ve het ste­nen tijd­perk


In het ne­an­der­land stijgt het adre­na­li­ne-ni­veau

Outdoor Action, © Tourismus NRW e.V.

'Let op! Hij komt...' Te laat. De grote golf heeft de surfer al te pakken. Maar hij komt direct weer boven, schudt het water van zijn lichaam en klimt weer op zijn plank. Klaar voor de volgende golf. En daar komt hij ook al. En... dit keer lukt het. Hij surft op de golf. Welkom in het neanderland. Dat ligt niet ergens aan de Australische kust, maar in de groene regio tussen Düsseldorf, Keulen en het Ruhrgebied, heeft echter op het gebied van outdoor-plezier niet alleen de 'perfecte golf' voor de surfers in de aanbieding.

In de oude omgeving van de Neanderthaler, diens sporen voor het eerst werden ontdekt in de Kreis Mettmann, zijn er tal van mogelijkheden voor een niet alledaagse pauze in de open lucht. Klimmers hangen hier aan 50 meter hoge steile hellingen en in de boomtoppen boven de afgrond. Op de wereldwijd eerste lakesurfing-golf kunnen beginners maar ook professionals hun evenwicht testen. En ook tijdens rafting-tochten op de Rijn, gedurende het waterskiën en wakeboarden of een ritje met een terreinwagen over onherbergzaam terrein en zandpaden komt het adrenaline gegarandeerd in vaart.

Gocartstrecke in Monheim am Rhein, © Johannes Höhn

In heu­vel­ach­tig ge­beid naar on­ze voor­ou­ders


Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.

Te spannend? Geen probleem. Er lopen talrijke fietspaden door het Bergisches landschap op historische uitgerangeerde treintrajecten en in de uiterwaarden van de Rijn. En dat nagenoeg zonder hellingen. Wie echter te voet onderweg is door de bossen en de rotsachtige dalen van de regio, heeft een beetje meer conditie nodig.

Maar wat is nu een bezoekje aan het neanderland, zonder ook de naamgever ervan te leren kennen? Het Neanderthal Museum, een van de modernste musea in het hele land, nodigt kleine en grote bezoekers uit een spannende reis naar onze oer-, oer-, oer-grootouders te maken. En à propos grootouders: Direct ernaast, in het wildpark uit de ijstijd, wachten ook nog wisenten, oerossen en tarpans op bezoekers uit de toekomst.

Mooi wel neanderland!

In­si­der­tips

Een be­zoek aan de oer-oer-oer-ou­ders mag in het ne­an­der­land niet ont­bre­ken. En wie van ac­tie houdt: Out­door-ac­ti­vi­tei­ten vind je hier bij de vleet.

Bochumer Bruch in Wülfrath, © Johannes Höhn

Bochu­mer Bruch

On­der het waak­za­me oog van de oe­hoes. Een klim­par­tij­tje in de ou­de steen­groe­ve. Vroe­ger pik­hou­weel, te­gen­woor­dig klim­ha­ken. Bui­ten­ge­woon moe­di­ge durf­als han­gen aan een touw bo­ven de Bochu­mer Bruch en kij­ken diep in de af­grond. Tot 50 me­ter hoog en steil zijn de rots­wan­den van de voor­ma­li­ge steen­groe­ve in Wül­frath. Het is wel­is­waar toe­ge­staan in de die­pe ke­tel te klim­men, maar er broe­den ook oe­hoes in het land­schaps­re­ser­vaat. Die wil­len na­tuur­lijk niet ge­stoord wor­den en hou­den de klim­mers met oog­je in het zeil.
Details

Volle vaart vooruit, © Johannes Höhn

Kett­car Mon­heim am Rhein

Op de trap­pers, klaar, start! Met de skel­ter om de bocht. De fa­mi­lie-chal­len­ge kan be­gin­nen. Op de trap­pers, klaar, start! Wie rijdt er als eer­ste over de fi­nish? Wie weer eens op een skel­ter door de bocht wil scheu­ren, kan dat doen in het land­schaps­park Rhein­bo­gen in Mon­heim am Rhein. De al­daar ge­ves­tig­de fiets­ver­huur ver­huurt bo­ven­dien e-bi­kes, stunt­steps en pa­ral­lel­le tan­dems voor een tocht­je door de na­tuur. En ook de pau­ze langs de Rijn is ge­re­geld. De ge­pak­te pick­nick­mand staat al klaar.
Details

Surf in de waterski-faciliteit Surf Langenfeld, © Johannes Höhn

Surf Lan­gen­feld

De per­fec­te golf. Sur­fen in het ne­an­der­land. Net als een wand bouwt de tot wel 1,60 me­ter ho­ge golf zich voor de sur­fers in Lan­gen­feld. Het is de we­reld­wijd eer­ste staan­de golf - mid­den op een meer. En toch voelt het, als­of je aan zee bent. Aan de rand van het re­cre­a­tie­ge­bied Knip­pra­ther Wald in Kreis Mett­mann ko­men wa­ter­spor­ters he­le­maal aan hun trek­ken. En wie nog nooit op een surf­plank heeft ge­staan, die leert het ge­woon en gunt zich na een suc­ces­vol­le be­le­ve­nis een lek­ke­re sun­dow­ner op het strand.
Details

Zonsondergang bij de waterski-faciliteit in Langenfeld, © Johannes Höhn

Ga wel door!

Buitenaanzicht van kasteel Paffendorf met gracht in Bergheim, © Johannes Höhn

Voort­du­rend ver­an­de­ren­de scè­nes

lees meer
Street Art Düsseldorf, © Johannes Höhn, artiest Majo Brothers, Ben Mathis, Föns

In de jun­gle van de gro­te stad

lees meer
Achteraanzicht van de Tüschenbroicher-molen aan de Nederrijn, © Leo Thomas

Waar­om naar de kust rij­den...

lees meer