Blick auf die Felder in der Nähe von Panarbora im Bergischen Land, © Tourismus NRW e.V.

Mooi wel Ber­gis­ches Land!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
De Aggertalsperre in het Bergisches Land, © Johannes Höhn

Ver naar bo­ven


In­druk­wek­ken­de uit­zich­ten op het Ber­gis­ches Land

Ballon, © Tourismus NRW e.V.

Nog snel een blik uit het raam. Geen regen te zien. In tegendeel. De zon schijnt en de tijd is veel te kostbaar om alleen maar thuis te zitten en de voeten op de bank te leggen. Maak toch liever een wandeling door het bos. Dat klinkt voor het Bergisches Land in eerste instantie niet als ontspanning, maar juist naar steile beklimmingen. Sommige heuvels zijn hier per slot van rekening zo hoog, dat je vanaf tal van uitkijktorens in de verte de skyline van Keulen of zelfs de Dom kunt zien. Maar maak je geen zorgen. Ook als je geen zin hebt in sportieve prestaties, kun je je in het Bergisches Land comfortabel voortbewegen. Want in de regio tussen het Sauerland en het Rheinland gaat het weliswaar ver naar boven. Maar waar bergen zijn, zijn natuurlijk ook dalen.

Tal van fiets- en wandelpaden, die door het gevarieerde landschap van deze regio in het middengebergte slingeren, lopen op buiten bedrijf gestelde treintrajecten, door de idyllische uiterwaarden of rond tal van stuwdammen. Deze bieden trouwens ook een beetje afkoeling en verfrissing, als je onderweg op een van de routes je toch nog in het zweet werkt.

Het hoeft toch niet gelijk de hele Bergischer Weg te zijn, die van Essen tot naar het Rheinland loopt. Ook op kleine rondlopende- en themapaden zoals de 'Bergische Streifzüge' leren wandelaars en fietsers het Bergisches Land met al zijn bijzonderheden kennen. Hier herinneren industriële monumenten aan de lange traditie van de lakenwevers en scharenslijpers. Daar zijn het pittoreske vakwerkdorpjes en gehuchten langs de oevers van rivieren.

Uitzicht op het Bergisches Land vanaf de uitkijktoren Hohe Hardt in Morsbach, © Johannes Höhn

Let op, uit­zicht!


Van­af de ho­ge to­rens in het uit­ge­strek­te land

Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.

De dalen zijn omringd door de groene heuvels, die de regio hun naam verlenen en die je in geen geval mag missen. Ook als het dan toch een beetje lastiger wordt. Het is zeer zeker de moeite waard. Want vanaf de talrijke uitkijktorens heb je een fantastisch uitzicht op de bossen en diepe dalen, waar vele kleine rivieren en beken hun weg zoeken. Dus waarom na de inspannende wandeling niet gewoon even de schoenen uittrekken en de vermoeide voeten laten afkoelen in het water.

Mooi wel Bergisches Land!

In­si­der­tips

Ber­gis­ches Land of ook wel ge­woon: wan­del­land. Ve­le uit­kijk­pun­ten no­di­gen uit tot re­laxen en weg­dro­men. En wie echt goed kijkt, kan zelfs Keu­len zien lig­gen.

Zonsondergang in het Bergisches Land met uitzicht op Keulen, © Johannes Höhn

Uit­zicht op de Dom in Odent­hal-Vosswin­kel

Het gaat ver­der ach­ter de ho­ri­zon. Uit­zicht op de Dom van Keu­len. Je kunt hem her­ken­nen ach­ter de ho­ri­zon. Heel klein. Maar on­mis­ken­baar dank­zij de bei­de to­rens. Het is de Dom van Keu­len. Als het weer mee­zit kun je tot naar de me­tro­pool langs de Rijn kij­ken van­af de uit­kijk­pun­ten op de heu­vels van het Ber­gis­ches Land in Odent­hal-Voiswin­kel, Schön­rath en Voi­slöhe. Zwaai maar. Mis­schien zwaait ie­mand te­rug.
Details

Wilde weide langs het boompad in Morsbach, © Johannes Höhn

Boom­weg in Mors­bach

Boom­pje ver­wis­se­len. Spe­len­der­wijs het bos ont­dek­ken. Tuur­lijk, ei­ken kent ie­der­een. Maar wat is een 'Kaf­fee­trin­ker­lin­de' (kof­fie­drin­ker-lin­de­boom)? Nog nooit van ge­hoord. Ook de je­ne­ver­struik werd in de oud­heid al als ge­nees­krach­ti­ge plant ge­bruikt. In­te­res­sant! Meer in­for­ma­tie over hoe bo­men ons le­ven be­ïn­vloe­den en wel­ke ver­ha­len er de ron­de doen, krij­gen wan­de­laars te ho­ren op de boom­weg door Mors­bach. Voor­al kin­de­ren ont­dek­ken tij­dens de kor­te ont­dek­kings­tocht spe­len­der­wijs het bos en zijn me­de­be­wo­ners. Want ze heb­ben een klei­ne be­ge­leid­ster, de muis.
Details

Wegmarkeringen vanaf het vuur- en vlammenpad in Bergneustadt, © Johannes Höhn

Vuur- en vlam­men­weg

Van het blus­sen tot de we­der­op­bouw. Een klei­ne ont­dek­kings­tocht door Berg­neustadt. Op het dorps­plein staat een ou­de put. Om­ge­ven door vak­werk­hui­zen en de klei­ne kerk. Nau­we­lijks te ge­lo­ven dat het pit­to­res­ke cen­trum van Berg­neustadt meer­de­re ke­ren com­pleet is af­ge­brand. Met wel­ke ij­ver de in­wo­ners van Berg­neustadt hun stad weer heb­ben op­ge­bouwd, ver­klap­pen de sta­ti­ons van de vuur- en vlam­men­weg. De kor­te wan­del­rou­te brengt je te­rug naar de ge­schie­de­nis van de brand­weer. Wat zul­len we zeg­gen, zet de pom­pen maar aan!
Details

Bonte Kerke Wiedenest langs het vuur- en vlammenpad in Bergneustadt, © Johannes Höhn

Ga wel door!

Winter Weierbachtal met ochtendstemming in Siegen-Wittgenstein, © Johannes Höhn

Op naar een bos­rij­ke om­ge­ving

lees meer
Uitzicht op de vallei van de drietalentour, © Johannes Höhn

Ou­de hut­ten voor een vro­lijk ge­kleur­de cou­lis­se

lees meer
Buitenaanzicht van kasteel Paffendorf met gracht in Bergheim, © Johannes Höhn

Voort­du­rend ver­an­de­ren­de scè­nes

lees meer