Street Art Düsseldorf, © Johannes Höhn, artiest Majo Brothers, Ben Mathis, Föns

Mooi wel Düs­sel­dorf!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Street Art Düsseldorf groene robot, © Johannes Höhn, artiest Pixel Pancho

In de jun­gle van de gro­te stad


Met de tram van de ene we­reld naar de an­de­re

Stedelijke micro-avonturen, © Tourismus NRW e.V.

Wow! Een gigantische groene robot kijkt vanaf een gevel in Düsseldorf-Bilk naar beneden naar de voorbijgangers. Bij de Ellerstraße hebben graffiti-kunstenaars zich als het ware zelf op de muur gesprayd en trekken alle aandacht. En overal zijn er vrolijk gekleurde PacMan-figuren te vinden. Wie door de straten en binnenplaatsen van de wijken Bilk, Flingern en Friedrichstadt in Düsseldorf slentert, krijg nog tal van kunstwerken te zien, die hier aan de muren zijn geschilderd, geplakt of gesprayd. Soms zijn het maar een paar strepen, soms zijn hele huizen kleurig versierd. Sommige afbeeldingen of teksten zijn beslist politieke natuur. Anderen zijn gewoon grappig.

Internationale street-art kunstenaars veranderen stukje voor stukje het beeld van de voormalige arbeiderswijken van Düsseldorf, die zo heel anders zijn dan het centrum of de Medienhafen met de puike architectonische iconen. Düsseldorf weet gewoon hoe het verrast. En dat op meerdere vlakken. In de metropool langs de Rijn, die waarschijnlijk iedereen in eerste instantie in verbinding brengt met de Kö en high society, internationaal vermaarde cultuur en flaneren op de Rijnpromenade, bevinden zich een beetje afzijdig scènewijken met trendy bars en cafés, kleine individuele winkeltjes evenals kunst op zowat iedere hoek van de straat. En: de hoofdstad van de deelstaat Noordrijn-Westfalen is veel groener dan je denkt en heeft meer parken en plantsoenen in het centrum dan de meeste andere grote steden in Duitsland.

Herten in het wildpark Düsseldorf Grafenberg, © Johannes Höhn

Wis­sel van het per­spec­tief


Van wil­de street-art kunst tot wil­de die­ren

Verandering van perspectief, © Tourismus NRW e.V.

Net nog in het drukke centrum, waar op het moment tussen Hofgarten en Königsallee met de Kö Bogen II de groenste gevel van Europa ontstaat, sta je plots in het Grafenberger Wald. In de diergaarde aldaar zie je wilde zwijnen en wasberen, in plaats van mensen met aktetassen of boodschappentassen. In de boerderijwinkel kun je fruit en groente uit eigen teelt kopen. Even een picknick-pauze inlassen? Dat doe je het beste op blote voeten op de fruitweide.  Want met de tram zijn het vanuit Düsseldorf meestal slechts een paar haltes om van de ene naar de andere wereld te gaan. Maar dat gaat natuurlijk ook op de fiets. Één ding is echter zeker: Je hebt vast en zeker meer dan één dag nodig, om Düsseldorf met al zijn facetten te leren kennen. 

Mooi wel Düsseldorf!

In­si­der­tips

Gro­te stad en land­le­ven. Cul­tuur en na­tuur. Kö­nigsal­lee en street-art. De hoofd­stad van de deel­staat, Düs­sel­dorf, heeft tal van span­nen­de kan­ten.

Uitzicht op Düsseldorf en de Rijn, © Dominik Ketz, Tourismus NRW e.V.

Fiets­rou­tes D

D van Düs­sel­dorf. F van fiets. Hup op weg. Steeds langs de Rijn, 's avonds met ver­lich­ting of ge­lijk de he­le gro­te ron­de: Op tien fiets­rou­tes le­ren zelfs de ei­gen be­wo­ners hun stad Düs­sel­dorf steeds weer nieuw ken­nen. Wie van ur­baan houdt, fietst over de Kö­nigsal­lee tot naar de Me­dien­ha­fen. Wie lie­ver spor­tief be­zig is, brengt een be­zoek­je aan For­tu­na. En wie lie­ver on­der­weg in de na­tuur is, die kiest voor tocht D5 in de rich­ting van het Ber­gis­ches Land.
Details

Denkende aap straatkunst Düsseldorf, © Johannes Höhn, artiest Klaus Klinger

Ur­ban Art Walk

Vro­lijk ge­kleurd be­ton. Een stads­wan­de­ling door de bin­nen­plaat­sen. Was de treu­ri­ge be­ton­nen muur van­daag nog grijs, kan hij mor­gen al vro­lijk ge­kleurd zijn. Want ver weg van de tra­di­ti­o­ne­le kunst­scè­ne heb­ben in­ter­na­ti­o­na­le kun­ste­naars tal van ver­bor­gen kunst­lo­ca­ties ge­cre­ëerd, die het ui­ter­lijk van de stad stuk­je voor stuk­je ver­an­de­ren. Tij­dens de Ur­ban Art Walk, een goed twee uur du­ren­de wan­de­ling door Frie­d­rich­stadt en Bilk, valt de­ze nieu­we kunst soms di­rect op, maar soms ook pas als je een twee­de kijkt.
Details

Kunstmuseum K20, © Düsseldorf Tourismus GmbH, U. Otte

Art:walk 48

48 uur, on­tel­ba­re in­druk­ken. Door het pa­leis slen­te­ren en zich op een tijds­reis door de eeu­wen heen be­ge­ven? Hop in het kunst­pa­leis. In het KIT gaat het voor ei­gen­tijd­se kunst he­le­maal naar be­ne­den - en dan wel in een tun­nel die on­der de Rijn­pro­me­na­de ligt. Düs­sel­dorf ademt kunst en cul­tuur: zes ge­re­nom­meer­de mu­sea ze­te­len in het cen­trum en la­ten zich per­fect te voet ont­dek­ken. Bij Art:walk48 heb­ben cul­tuurfans 48 uur lang toe­gang tot al­le ver­za­me­lin­gen, per­ma­nen­te en bij­zon­de­re ten­toon­stel­lin­gen van de mu­sea die langs de mooi­ste sce­nes in Düs­sel­dorf lig­gen. Wat denk je van een uit­stap­je naar de Kö­nigsal­lee? Tijd ge­noeg!
Details

Tour op the Rijn in Düsseldorf, © KD Deutsche Rheinschiffahrt GmbH

Pa­no­ra­mi­sche scheeps­tocht op de Rijn

Düs­sel­dorf van zijn mooi­ste kant. Ge­noeg ge­wan­deld? Tros­sen los, wij ver­trek­ken! Hoe af­wis­se­lend Düs­sel­dorf wel is, kunt u ook won­der­mooi tij­dens een pa­no­ra­mi­sche scheeps­tocht ont­dek­ken. Als pas­sa­gier op het zon­ne­dek of be­ne­den in het sa­lon: de blik op het kleur­rij­ke le­ven in het his­to­risch cen­trum of op de bui­ten­ge­wo­ne ge­bou­wen in de Me­dia­ha­ven fas­ci­neert. Want de mooi­ste uit­zich­ten heeft u va­nop het wa­ter.
Details

Himmelgeister Rheinbogen en het strand in Himmelgeist, © Johannes Höhn

Him­mel­geis­ter Rhein­bo­gen en het strand in Him­mel­geist

Een strand­wan­de­ling door het bos. Dat kun je niet eens aan de Noord­zee. Er spe­len een paar men­sen be­ach­vol­ley. An­de­ren jog­gen langs het wa­ter. Ge­zin­nen en vrien­den zit­ten bij el­kaar in klei­ne groep­jes. De voe­ten bloot in het zand. Nee, we zijn niet aan de Noord- of Oost­zee, maar in Düs­sel­dorf. Om pre­cies te zijn: aan het strand van Him­mel­geist, af­ge­schermd van de straat door het na­tuur­re­ser­vaat Him­mel­geis­ter Rhein­bo­gen. Hier wan­del je langs het strand door het bos. Wie wil dan nog naar de Noord­zee?
Details

Groene weide in het Urdenbacher Kämpe natuurgebied, © Johannes Höhn

Na­tuur­re­ser­vaat Ur­den­ba­cher Käm­pe

In de scha­duw van de bo­men: Het is zo mooi groen in Düs­sel­dorf. 850 pe­ren­bo­men en nog eens 350 ap­pel­bo­men groei­en in het groot­ste na­tuur­re­ser­vaat van de hoofd­stad van de deel­staat. De ui­ter­waar­den van de Ur­den­ba­cher Käm­pe lo­pen re­gel­ma­tig on­der dank­zij de Rijn en zijn daar­om bui­ten­ge­woon groen. Er loopt een wan­del­pad om de boog van de Ur­den­ba­cher Al­trhein. Bij hoog­wa­ter kun je hier dus nat­te voe­ten krij­gen. Tij­dens mooi weer kun je hier ech­ter ge­woon een scha­duw­rijk plek­je on­der een boom zoe­ken.
Details

Eendenfamilie aan de Rijn in het natuurgebied Himmelgeister Rheinbogen bij Düsseldorf, © Johannes Höhn

Ga wel door!

Uitzicht op de vallei van de drietalentour, © Johannes Höhn

Ou­de hut­ten voor een vro­lijk ge­kleur­de cou­lis­se

lees meer
Achteraanzicht van de Tüschenbroicher-molen aan de Nederrijn, © Leo Thomas

Waar­om naar de kust rij­den...

lees meer
Panorama van Keulen met kathedraal, Rijn en Rijn schepen, © Johannes Höhn

Van­af de an­de­re kant van de Rijn

lees meer