Achteraanzicht van de Tüschenbroicher-molen aan de Nederrijn, © Leo Thomas

Mooi wel Nie­der­r­hein!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Peddelplezier op de Niers, © Johannes Höhn

Waar­om naar de kust rij­den...


Noord- en Zuid­zee lig­gen di­rect langs de Nie­der­r­hein

Outdoor Action, © Tourismus NRW e.V.

Nagenoeg stil glijdt de roeiboot over het water. Het oever ligt binnen handbereik. Hier en daar grazen een paar schapen op de weiden langs de Niers, heeft een kleine eendenfamilie zich een plekje gezocht in het riet, terwijl de boot verder stroomafwaarts door het water glijdt. Fietsers zwaaien of stappen even af. Ook zij genieten van de voortdurende wissel tussen water en land, bossen en uiterwaarden, waardoor het landschap langs de Niederrhein zo bijzonder is. Je kunt deze vlakke regio in het westen van het land het beste ontdekken tijdens een fietstocht of een uitstapje met de kano, een peddel- of zeilboot.

Want zomer langs de Niederrhein betekent vakantiefeeling in, langs en op het water. Ook omdat de Noord- en Zuidzee niet honderden kilometers ver weg liggen, maar juist direct voor de huisdeur. Bij Xanten vind je een lang zandstrand, waar badgasten kunnen zonnen en tot rust kunnen komen. Hier kun je ook al gauw nat worden of ondersteboven in het ruwe meer landen. Maar dat maakt niet uit, want tijdens een hete zomerdag is elke verfrissende duik welkom. Dat weten ook fietsers te waarderen, die bijvoorbeeld onderweg zijn op de 3-rivieren-route van Rijn, Issel en Lippe en onderweg ook graag hun voeten in het water houden.

Heel andere uitzichten op het water biedt het Natuurpark Schwalm-Nette. Want hier is de sfeer onder andere een beetje mysterieus, als 's ochtends vroeg de nevel tussen de knoestige knotwilgen ligt. Voordat overdag duizenden libellen boven de vele kleine plassen en meren evenals de grote 'Mühlweiher' rondom de historische gebouwen uit de 17e eeuw zwermen.

Slakkenberg Rheinpreußen bij Moers, © Johannes Höhn

's Nachts brandt het rood


Van Moers tot Mön­chen­g­lad­bach

Vliegende vogels, © Tourismus NRW e.V.

Niet zo heel ver terug gaat de geschiedenis over de mijnbouw-industrie in de regio. Deze is weliswaar allang verdwenen, maar een gigantisch 'licht' is nog altijd getuige van de tijd van de mijnbouw. De rood brandende, toegankelijke sculptuur op de slakkenberg Rheinpreußen boven Moers gelegen is niet alleen 's nachts al van verre te zien. Als je hier bent aangekomen, gaat het bij wijze van uitzondering nog een stukje naar boven. Maar niet alleen het uitzicht op de Niederrhein en het Ruhrgebied is de beloning van de beklimming.

Mooi wel Niederrhein!

Fiets bij zonsondergang op de Nederrijn, © 123RF/Khrystyna Pochynok

#Rad­Lust­Nie­der­r­hein


Niet ver­ge­ten te trap­pen: een kor­te va­kan­tie op twee wie­len.

Een korte vakantie? Dat hoeft niet meteen een citytrip of een ontspannen vakantie te zijn. Wie door #RadLust wordt aangestoken, is in de regio 'mittlerer Niederrhein' aan het juiste adres. Een fietsnetwerk van 200 kilometer. 200 kilometer diversiteit tijdens de spannende fietstocht door Krefeld, Mönchengladbach en de regio's Neuss en Viersen. Maar let op: Je loopt kans om steeds weer een pauze te moeten inlassen. Niet omdat het fietsen zoveel energie kost, maar vanwege de vele bezienswaardigheden: Middeleeuwse burchten, barokke kastelen, historische stadjes, molens, meertjes en beschermde natuurgebieden. Een korte vakantie op de fiets in de ware zin van het woord!

Mooi wel RadLustNiederrhein!

In­si­der­tips

Wie wil er nog naar de kust, als je de Xan­tener Noord- en Zuid­zee hebt. De na­tuur rond­om en bij de Nie­der­r­hein is uniek. Mön­chen­g­lad­bach? Meer dan al­leen voet­bal: Kunst en cul­tuur in de stad en veel te ont­dek­ken aan de stads­rand.

Toegankelijke sculptuur op de slakkenberg Rheinpreußen boven Moers gelegen, © Johannes Höhn

Slak­ken­berg Rhein­preußen

Tij­dens de sche­me­ring. Als bij de slak­ken­berg Rhein­preußen het licht aan­gaat. Lang­zaam komt de avond­sche­me­ring. In het 'mijn­lam­p' gaat het licht aan. En plot­se­ling wordt al­les in een gloed­rood licht ge­doopt. De toe­gan­ke­lij­ke sculp­tuur staat op de slak­ken­berg Rhein­preußen bo­ven Moers ge­le­gen, en is al van ver­re goed te zien. Maar de span­ning neemt toe met el­ke stap op de heu­vel, van waar­uit je over­dag over het he­le Ruhr­ge­bied en de Nie­der­r­hein kunt kij­ken. Maar ga niet te vroeg te­rug.
Details

Waterfietsen op de Niers aan de Nederrijn, © Leo Thomas

Peddleen op de Niers

Het land­schap trekt voor­bij. Een boot­tocht­je op de Niers Zacht­jes glijdt de boot over de Niers. Als in een film trekt het ty­pi­sche land­schap van de Nie­der­r­hein met zijn knoes­ti­ge knot­wil­gen, de hoog­ve­nen, fruit­wei­den en vel­den voor­bij aan de klei­ne be­zet­ting van de boot. Maar ver­geet niet te ped­de­len. An­ders kom je niet aan op je plek van be­stem­ming. De tocht was zo mooi.
Details

Korenmolen Tüschenbroich in Wegberg aan de Nederrijn, © Johannes Höhn

Ko­ren­mo­len Tü­schen­broich

Dub­bel ge­not. Ge­nie­ten van het land­schap en je ge­lijk­tij­dig la­ten ver­wen­nen. Dat is idyl­le. Om­ringd door bos­sen en een gro­te vij­ver ligt ver­stopt in het Na­tuur­park Schwalm-Net­te een echt klei­nood ver­stopt. Een wan­de­ling door het bui­ten­ge­woon mooie land­schap van dit Eu­ro­pees na­tuur­re­ser­vaat loopt voor­bij aan het Kas­teel Tü­sche­broich even­als de ou­de olie- en de his­to­ri­sche ko­ren­mo­len. Hier 's avonds aan­ko­men is een af­ron­ding van je uit­stap­je. Een ech­te lie­ve­lings­plek langs de Nie­der­r­hein.
Details

Hoofden van het Abteiberg Museum in Mönchengladbach, © Johannes Höhn

Mu­se­um Ab­tei­berg / Sculp­tu­ren­tuin

Een kunst­werk voor de kunst. Door het sculp­tu­ren­park naar Mu­se­um Ab­tei­berg. Ei­gen­lijk wil­len de be­zoe­kers naar An­dy War­hol en Jo­seph Beuys, Ger­hard Rich­ter en Sig­mar Pol­ke. Maar het eer­ste kunst­werk dat je kunt be­won­de­ren, hangt niet in het mu­se­um, maar is het mu­se­um zelf. Di­rect na de ope­ning werd het mu­se­um Ab­tei­berg on­der­schei­den met de we­reld­wijd be­lang­rijk­ste ar­chi­tec­tuur­prijs. La­ter groei­de het door een sculp­tu­ren­tuin, waar on­der de ho­ge bo­men even­eens wer­ken van be­ken­de kun­ste­naars 'ver­stop­t' zijn.
Details

Museum Schloss Rheydt , © Johannes Höhn

Mu­se­um Schloss Rheydt

Al­leen de pauw moet bui­ten blij­ven. Een mu­se­um in een kas­teel. Eerst hoor je al­leen maar een zeld­za­me, kor­te schreeuw. Dan staat hij er. Bui­ten­ge­woon mooi met zijn krach­tig blau­we hals en de groe­ne ve­ren. Er wan­de­len meer­de­re pau­wen los rond door het park van Kas­teel Rheydt. Bin­nen­in dit com­pleet be­hou­den ge­ble­ven com­plex uit de Re­nais­san­ce pre­sen­teert de stad Mön­chen­g­lad­bach zijn om­vang­rij­ke kunst­ver­za­me­ling uit na­ge­noeg al­le tijd­per­ken. Al­leen de pauw moet hier bui­ten blij­ven.
Details

Wandelen in Nettetal, Glabbacher Bruch , © Tourismus NRW e.V.

Ga wel door!

Street Art Düsseldorf, © Johannes Höhn, artiest Majo Brothers, Ben Mathis, Föns

In de jun­gle van de gro­te stad

lees meer
Steenarend in het roofvogelstation Hellenthal, © Johannes Höhn

Bos en wa­ter

lees meer
Uitzicht over Bonn vanaf de Skywalk Rabenlay, © Johannes Höhn

Bo­ven de da­ken van Bonn

lees meer