Buitenaanzicht van kasteel Paffendorf met gracht in Bergheim, © Johannes Höhn

Mooi wel Rhein-Erft-Kreis!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Slotgracht Paffendorf, © Johannes Höhn

Voort­du­rend ver­an­de­ren­de scè­nes


Met de fiets langs de Rijn en Erft

Fietstochten, © Tourismus NRW e.V.

De gracht valt direct op. Duizenden waterlelies bloeien tot in de late zomer rondom het Kasteel Paffendorf, dat lijkt te zwemmen. Ergens anders kun je genieten van een bloemenzee tijdens een wandeling door de barokke kasteeltuinen, voorbij aan vijvers en fonteinen. Ook de hoge lanen of wild groeiende tuinen omranden onder andere de weg naar de voorname gebouwen uit verschillende tijdperken. Hier vrolijke torens. Daar dikke muren, die ooit moesten beschermen tegen aanvallen. Een scène die afkomstig lijkt uit een sprookje.

Het lijkt een toeval dat hier in totaal 50 burchten, kastelen en herenhuizen in het vlakke landschap tussen rijn en Erft liggen en zorgen voor een mooie coulisse voor foto's. Het stuk land tussen Düsseldorf, Keulen en Aken is zodoende een van de regio's met de meeste waterkastelen in Duitsland.

Kasteel Augustusburg bij Brühl, dat samen met het ernaast gelegen Kasteel Falkenlust op de werelderfgoedlijst van de Unesco staat, is zeer zeker het highlight tijdens een kastelentocht. Als je bij het indrukwekkende trappenhuis aankomt valt je kin al naar beneden, dankzij een dergelijke rijkdom aan barokke pracht. Maar ook de andere complexen, die meestal direct langs de fietspaden en wandelwegen van de 'Rheinische Bucht' liggen, zijn absoluut een bezoekje waard. Kasteel Türnich ligt bijvoorbeeld direct langs de Erft-fietsroute, omringd door originele tuinen, waar de kasteelheer zelf voor zorgt. Kasteel Loersfeld met zijn indrukwekkende ronde torens behoort tot de mooiste middeleeuwse complexen die er zijn en biedt tegenwoordig een plek aan één van de beste restaurants van Duitsland. Net zo pittoresk gelegen is het kasteel Gracht, diens hoofd- en voorburcht werden gebouwd op twee eilanden en met de barokke tuin in Franse stijl een indrukwekkend geheel vormen.

Zo kan het goed gebeuren dat je op een van de themaroutes zoals de Drei-Flüsse-Tour, in een café zit dat voor een middeleeuwse vestiging staat en waar je even later door een prachtige Keizerzaal flaneert. Of neem een kijkje in de 'Grand Canyon' van het Rheinland.

Want, let op, weer een andere scène, niet alleen burchten en kastelen drukken hun stempel op de regio. Hier graven gigantische, tot wel 100 meter lange schoepenwielbaggers al decennia lang gigantische kraters in de aarde van de Rijnlandse bruinkolenregio. Het is indrukwekkend te zien, hoe als vanzelf grote hoeveelheden aarde worden verplaatst. Hierbij ontstaat ook zoveel stof, dat de scène er bijna onwerkelijk uitziet. 

Mooi wel Rhein-Erft-Kreis!

In­si­der­tips

Je voelt je bij­na van­zelf ko­nink­lijk als je kijkt naar de ro­man­ti­sche wa­ter­slo­ten.

 Romantisch uitzicht op het kasteel van Paffendorf in Bergheim, © Johannes Höhn

Kas­teel Paf­fen­dorf Berg­heim

Bui­ten iets voor het oog, bin­nen in­for­ma­tief. Een be­zoek­je aan Kas­teel Paf­fen­dorf. Een gi­gan­ti­sche bag­ger­schep graaft zich een weg mid­den door het Kas­teel Paf­fen­dorf. Maar maak je geen zor­gen, het ro­man­tisch ge­le­gen wa­ter­kas­teel dat in een zee van wa­ter­le­lies lijkt te zwem­men, wordt niet af­ge­bro­ken. Bij de schop gaat het slechts om een na­boot­sing in de vas­te ten­toon­stel­ling over de ge­schie­de­nis en be­te­ke­nis van de bruin­kool­ge­schie­de­nis in de 'R­hei­ni­sche Bucht'. Er be­staat dus geen in­stort­ge­vaar!
Details

Wafelplezier in het Hallerhof in Bergheim, © pixabay

Gles­se­ner Höhe – Ja­cobs­lad­der

Stuk­je bij beet­je rich­ting de wol­ken wan­de­len? Het kan in Berg­heim! Over een ou­de steen­berg loop je tot aan het kruis op de top. Daar kan je de he­mel op meer dan 200 me­ter hoog­te bij­na aan­ra­ken. Na de 'klim' wordt de ij­ve­ri­ge wan­de­laar be­loond met een prach­tig uit­zicht over de re­gio – en daar­na mis­schien met de bes­te wa­fel in de Hal­ler­hof? Het voelt als va­kan­tie!
Details

Lente in het kasteel: rode tulpen bloeien voor het kasteelportaal, © Ralph Sondermann, Tourismus NRW e.V.

Ga wel door!

Blick auf die Felder in der Nähe von Panarbora im Bergischen Land, © Tourismus NRW e.V.

Ver naar bo­ven

lees meer
Bochumer Bruch in Wülfrath, © Johannes Höhn

Al­les be­hal­ve het ste­nen tijd­perk

lees meer
Winter Weierbachtal met ochtendstemming in Siegen-Wittgenstein, © Johannes Höhn

Op naar een bos­rij­ke om­ge­ving

lees meer