Altenbeken Viadukt in Paderborn, © Johannes Höhn

Mooi wel Teu­to­bur­ger­woud!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Großes Torfmoor in het Teutoburgerwoud, © Leo Thomas

Diep in het Teu­to­bur­ger­woud


Op af­ge­le­gen pa­den door het bos

Bomen, © Tourismus NRW e.V.

Vandaag moet je vroeg uit de veren. Voor alle andere mensen aankomen. Als het nog heel stil is, de vroege nevel nog boven de plassen hangt en dauw op de bladeren ontstaat. De sfeer is een beetje geheimzinnig. Maar als de nevel verdwijnt, de eerste vogels beginnen te fluiten en je vrij zicht hebt op de grote heidevlakken, ben je toch verbaasd. Een gigantisch veenlandschap middenin het Teutoburgerwoud. Houten vlonders lopen er midden doorheen. De grassen ruisen. En een beetje verborgen broeden ooievaars. 

Wie had gedacht dat er een dergelijk uniek landschapsgebied juist in een regio kan worden ontdekt, die niet heide maar juist bos in zijn naam draagt. En dat is niet zomaar. Het oosten van de deelstaat is dicht bebost en behoort tot de populairste wandelregio's. Alleen al 30 kwaliteitspaden slingeren door de loof- en gemengde bossen. Er zijn bekende paden zoals de Hermannsweg. Maar ook tal van afgelegen paden, waarop meestal niet veel wandelaars onderweg zijn en die spannende verrassingen bieden. Want in het Teutoburgerwoud zijn tal van cultuur- en natuurschatten evenals indrukwekkende monumenten te vinden, die zich over de dalen vlijen en 's avonds in een zacht licht worden gedompeld. Over de betoverende uitzichten op de regio, die steeds weer onderweg te zien zijn, hoeven we helemaal niet te beginnen. 

Zowel wandelaars maar ook fietsers kunnen genieten van de sportieve varianten over de toppen van het Egge- en Wiehengebergte, waar ook al de oude Romeinen onderweg waren. Er zijn korte rondlopende routes en themapaden door de dalen langs de rivieren Weser, Ems en Lippe. Historische vakwerkdorpen en steden met prachtige badarchitectuur nodigen daarentegen uit om te flaneren, terwijl kleine ontdekkers op belevenispaden kunnen spieden of ze een vos of een das kunnen zien. Maar een echte beer zullen ze daarbij zeker niet ontmoeten. Die leven, tenminste in het Teutoburgerwoud, in de dierenparken samen met de Alpen-marmotten, wisenten en ezels.

Mooi wel Teutoburgerwoud!

Sparrenburg in Bielefeld, © Bielefeld Marketing

Het bes­te uit­zicht op Bie­le­feld


Hoog op de Spar­ren­burg

Twee vogels, © Tourismus NRW e.V.

Direct langs het bos ligt de grootste stad van de regio. Het meest bekende herkenningspunt, de Sparrenburg, steekt hoog boven Bielefeld tussen de bomen uit. Wie wil kan deze tijdreis naar de middeleeuwen te voet of met de fiets bergop te lijf gaan. Van hieruit heb je namelijk het beste uitzicht op de dynamische Oostwestfaalse grote stad, diens historisch oud centrum met tal van mooie winkels en restaurants in oude gebouwen uitnodigen tot een middagje wandelen door de straten. Rondom de Kunsthalle Bielefeld ontmoet het studentenleven cultuur en natuur. En voor wie een korte verre reis wil maken en een duik wil nemen in vreemde werelden. Ook dat is geen probleem in Bielefeld. 

Mooi wel Bielefeld!

In­si­der­tips

In het Teu­to­bur­ger Woud kan el­ke wan­de­laar of fiet­ser zijn hart op­ha­len. Hier is al­les mo­ge­lijk: Trai­nen, uit­rus­ten of van het uit­zicht ge­nie­ten. Re­ken maar dat Bie­le­feld be­staat. Met al zijn fa­cet­ten: een le­ven­dig his­to­risch cen­trum, een tren­dy wijk in het wes­ten en, hoog bo­ven de stad, de Spar­ren­burg.

Altenbeken Viadukt Detailopname, © Johannes Höhn

'Na­tu­rer­be­wald' en Al­ten­be­ken-vi­a­duct

Wacht tot­dat het don­ker wordt. Als bij het Al­ten­be­ker-vi­a­duct de lamp­jes aan gaan. Het is al laat. De wan­de­ling door het 'Na­tu­rer­be­wald' heeft iets lan­ger ge­duurd. Maar on­der­weg viel er ook zo veel te zien. Zeld­za­me die­ren en plan­ten. En steeds weer het zicht op de groot­ste ste­nen trein­brug van Eu­ro­pa, het Al­ten­ber­ker-vi­a­duct. Het 35 me­ter ho­ge bouw­werk ligt bo­ven het dal van de Be­ke in het Teu­to­bur­ger­woud en is een in­druk­wek­kend fo­to­mo­tief. Voor­al als 's avonds de lamp­jes aan gaan...
Details

 Houten loopbrug in het natuurgebied großes Torfmoor , © Johannes Höhn

Großes Torf­moor

Op vlon­ders en zan­di­ge pa­den. Een wan­de­ling door het 'Großes Torf­moor'. Het land­schap ziet er bij­na on­wer­ke­lijk uit. Een veen mid­den­in het Teu­to­bur­ger­woud. Knoes­ti­ge bo­men groei­en hier uit het wa­ter. Riet ruist in de wind en rei­gers cir­ke­len in de lucht. Als plot­se­ling de le­vend­ba­ren­de ha­ge­dis over de smal­le vlon­der snelt, waar de wan­de­laars door het unie­ke land­schaps­re­ser­vaat 'Großes Torf­moor' bij Hil­le lo­pen. Ont­breekt al­leen nog - nee, als­je­blieft geen veen­lijk.
Details

 Dierentuin Olderdissen in Bielfeld, © Johannes Höhn

Die­ren­park Ol­der­dis­sen

Je hoeft niet bang te zijn voor gro­te die­ren. Waar mens en dier el­kaar le­ren ken­nen. Let op, los­lo­pen­de Al­pen-mar­mot­ten! In het 'Hei­mat-Tier­park' Ol­der­dis­sen zijn der­ge­lij­ke ge­lui­den geen uit­zon­de­ring. Want op het gro­te ter­rein met tal van vij­vers, wei­den en bos­sen kan het best ge­beu­ren dat mens en dier el­kaar le­ren ken­nen. Er le­ven in to­taal 90 ver­schil­len­de soor­ten die­ren in het park. Voor­al de in­heem­se die­ren zo­als ree­ën, ezels en wi­sen­ten. Maar let op, ook be­ren! Ge­luk­kig maar dat ze niet los rond­lo­pen.
Details

Niesetalweg in het Teutoburgerwoud, © Johannes Höhn

Nie­se­tal­weg

Tus­sen veld, bos en beemd. Een wan­del­pad, voor elk wat wils. Net nog in het bos, loopt het pad plot­se­ling ver­der over wei­den en vel­den. Voor­dat het weer bos­ach­tig wordt. De 'Nie­se­tal­we­g' weet niet wat hij wil. Maar daar­door is de re­cen­te­lijk on­der­schei­den rond­lo­pen­de wan­del­rou­te tus­sen de ab­dij Ma­rien­mün­ster en de schil­der­stad Schwa­len­berg zo ge­va­ri­eerd en be­le­ve­nis­rijk. Laat ons eens kij­ken, wat er na de vol­gen­de af­slag komt.
Details

Japanse tuin in Bielefeld, © Johannes Höhn

Ja­pan­se tuin

Me­di­ta­tie­ve rust. Neem een duik in een vreem­de we­reld. Mooi ge­rang­schik­te kie­zel­pa­den lo­pen door met bloe­men be­plan­te ga­zons. Ker­sen­bo­men en aza­lea's bloei­en er. Wie ver­dwijnt ach­ter de hou­ten poort van de Ja­pan­se tuin in Bie­le­feld, ver­dwijnt in een vreem­de we­reld. De tuin werd ont­wik­keld vol­gens de re­gels van de Zen-tui­nen. Er heerst een me­di­ta­tie­ve rust, die al­leen af en toe wordt on­der­bro­ken door een gong. Hier trek­ken de ge­dach­ten voor­bij.
Details

Koeien aan de Nieseltalweg in het Teutoburgerwoud, © Johannes Höhn

Ga wel door!

 Een ooievaar in de Uiterwaarden van de Stever (Olfen), © Johannes Höhn

Door het park naar de pick­nick

lees meer
Saalhausen bosavonturenparcours met kliffen van Rinsley, © Johannes Höhn

Heel na­tuur­lijk

lees meer
De dansende hoogspanningsmast bij het Ripshorsthuis in Oberhausen, © Johannes Höhn

Tijd voor va­kan­tie langs de Ruhr

lees meer