Saalhausen bosavonturenparcours met kliffen van Rinsley, © Johannes Höhn

Mooi wel Sau­er­land!

Scrolle, um mehr zu erfahren...
Wandelaars op het bosbelevenispad Saalhausen in het Sauerland, © Johannes Höhn

Heel na­tuur­lijk


Bos en uit­ge­strek­te vlak­ken in het Sau­er­land

Bomen, © Tourismus NRW e.V.

Ongekende stilte neemt toe. Geen mens heinde en verre te zien. Niets als bossen en weiden. Hoogte en uitgestrekte vlakken. Dat is heerlijk! Eindelijk even diep ademhalen, genieten van het landschap en alleen maar luisteren naar het zachte kabbelen van de heldere bergbeken. Waar kun je beter genieten van het buiten zijn dan in het Sauerland. Ver weg van de grote steden en buiten het bereik van drukte en gejaagdheid. In plaats daarvan diep in het natuurlijke landschap van het Rothaargebergte dat als een groen band door de regio loopt.

Een van de mooiste wandelpaden in de deelstaat loopt door de dicht begroeide loof- en gemengde bossen van deze middelgebergte-regio in het zuiden van Noordrijn-Westfalen. Beschouwelijke vakwerkdorpjes vlijen zich in het landschap. Bijna alsof de tijd heeft stilgestaan. Kleine en grote meren onderbreken het groen. En het ruikt naar vers gras. Soms horen wandelaars alleen maar hun eigen stappen, als het onder de voeten kraakt en ritselt. Vervolgens zie je weer een open landschap en van de toppen van de hoogste bergen dwaalt de blik ver over een zee van bomen.

Boerenland fietsroute, © Johannes Höhn

Voor­uit!


Steeds ver­der, steeds ho­ger

Vliegende vogels, © Tourismus NRW e.V.

Je gaat ver omhoog en diep naar beneden in het Sauerland. Of je nu te voet of met de fiets op pad gaat, romantisch met zijn tweetjes, met vrienden of het hele gezin. Als sportieve uitdaging of juist om tot rust te komen. Het heuvelachtige landschap rondom de bekende wintersportplaats Winterberg en de Kahler Asten, trouwens de meest beklommen berg van het Sauerland, kan op tal van manieren worden ontdekt. Er zijn onderscheiden lange-afstandsroutes, waarbij je een stukje dichterbij de hemel komt, maar net zo goed bosbelevenispaden, waarop de kinderen en volwassenen het bos met alle zintuigen beleven. Klimtochten lopen over ruwe rotsformaties. Fietsers en mountainbikers genieten op de hoge passen van de frisse wind of gaan voor de bijzondere kick als ze downhill naar het dal fietsen. En soms geeft het bos ook een klein geheim prijs.

Mooi wel Sauerland!

In­si­der­tips

Gi­gan­ti­sche rots­for­ma­ties, be­le­ve­nis­rou­tes, wa­ter en bos­sen zo­ver je kunt kij­ken. In het Sau­er­land wordt het nooit saai.

Kerk langs de landbouwgrond fietsroute, © Johannes Höhn

Boe­ren­land fiets­rou­te

Dier­lij­ke be­ge­lei­ding. Een fiets­tocht met 'ob­ser­va­tie'. Bui­zerds en wou­wen cir­ke­len in de lucht en zijn op zoek naar voed­sel. De trot­se vo­gels wor­den ook wel mui­zen­van­gers uit het Sau­er­land ge­noemd en be­ge­lei­den de fiet­sers op de boe­ren­land-fiets­tocht van en naar Sch­mal­len­berg. Van­af het hoog­ste punt van de rou­te goed te zien: de te­le­vi­sie­to­ren, die op de kam van de Hu­nau uit de bos­sen steekt, even­als de ve­le klei­ne vak­werk­dor­pen bij het Rot­haar-ge­berg­te. En wie on­der­weg een muis te­gen­komt. Op­ge­past!
Details

Dam van de Fürwiggetalsperre tussen Meinerzhagen en Lüdenscheid, © Johannes Höhn

Re­cre­a­tie­ge­bied bo­ven aan de Vol­me

Bo­ven aan de Vol­me wordt het wild. Wan­de­len met was­beer en co. Knuf­fe­len met koei­en en klim­bos. Een rit met de his­to­ri­sche stoom­trein. Of een ver­fris­sen­de duik in het meer. In het vrije­tijds- en re­cre­a­tie­ge­bied bo­ven aan de Vol­me komt ie­der­een ge­ga­ran­deerd aan zijn trek­ken. Veel klei­ne, idyl­lisch ge­le­gen stuw­dam­men lig­gen ver­stopt in de bos­sen rond­om Her­scheid, Meinerz­ha­gen, Kier­spe, Hal­ver en Schalk­s­m­ühle. Maar het wordt hier bo­ven bij de Vol­me voor­al beest­ach­tig.
Details

Rinsley-rotsen op het bosavontuurpad Saalhausen, © Johannes Höhn

Bos­be­le­ve­nis­pad Saal­hau­sen

Eer­ste be­klim­ming. Klei­ne be­klim­ming in het bos. Wie als eer­ste bo­ven is! Het groot­ste avon­tuur op het bos­be­le­ve­nis­pad Saal­hau­sen is voor de klei­ne en gro­te klim­haas­jes de 'be­klim­ming' van de Rinsley-rots. De­ze is on­ge­veer hal­ver­we­ge de rou­te van de ze­ven ki­lo­me­ter tel­len­de wan­del­rou­te te vin­den. De rou­te is bui­ten­ge­woon ge­schikt voor ge­zin­nen met kin­de­ren. Een wit­te den­nen­boom op een zwar­te on­der­grond wijst je de weg. De klei­ne klim­tocht start - nu.
Details

Kahler Asten in het Sauerland, © Tourismus NRW e.V.

Diep naar be­ne­den en ver naar bo­ven

Om­hoog en weer om­laag. Een wan­de­ling naar de hoog­ste plaats van het Sau­er­land. De Kah­ler As­ten is de meest be­klom­men berg van het Sau­er­land. Het is ook het hoog­ste doel van de Win­ter­berg­se wan­del­rou­te met de veel­be­lo­ven­de naam 'Diep naar be­ne­den en ver naar bo­ven - iets be­le­ven langs de Len­ne en Renau'. De naam zegt al­les. Want de rou­te loopt door bos­sen, wei­den en ri­vier­da­len tot naar de hoogst ge­le­gen plaats van het Sau­er­land, Al­tas­ten­berg, en naar de top van de Kah­ler As­ten. En na­tuur­lijk weer om­laag.
Details

Zonsopgang boven de bossen van het Sauerland, © Oliver Franke, Tourismus NRW e.V.

Gei­ten­ral­ley

De mo­tor doet zijn best. Met de e-bi­ke door de bos­sen rond­om Win­ter­berg. Van be­ne­den ge­zien ziet al­les nog on­schul­dig uit. Maar een fiets­tocht door de ge­berg­tes van het Sau­er­land kan je al snel la­ten zwe­ten. Met de e-bi­ke daar­en­te­gen is ook de gei­ten­ral­ley rond­om Win­ter­berg even­als de Wi(in­ter­berg)-Ha(llen­berg)-tocht geen pro­bleem. Op gra­vel- en land­bouw­we­gen ga je of op weg rich­ting de bron van de Ruhr of naar de Kah­ler As­ten. Daar moet de klei­ne aan­drijf­mo­tor pas echt wer­ken.
Details

Zijaanzicht van het uitkijkplatform Biggeblick in het Sauerland, © Tourismus NRW e.V.

Ga wel door!

Altenbeken Viadukt in Paderborn, © Johannes Höhn

Diep in het Teu­to­bur­ger­woud

lees meer
De dansende hoogspanningsmast bij het Ripshorsthuis in Oberhausen, © Johannes Höhn

Tijd voor va­kan­tie langs de Ruhr

lees meer
Winter Weierbachtal met ochtendstemming in Siegen-Wittgenstein, © Johannes Höhn

Op naar een bos­rij­ke om­ge­ving

lees meer